Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Διευκολύνσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για πληγείσες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Πελοπόννησο και Αττική

Με τις εγκυκλίους Δ.15/Δ΄/ 59933/11-8-2021, Δ.15/Δ΄/ 59952/11-8-2021, Δ.15/Δ΄/ 59962/11-8-2021, Δ.15/Δ΄/ 60073/12-8-2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οριοθετούνται αντίστοιχα, ως πληγείσες από φυσικές καταστροφές,

η Δημοτική Κοινότητα Μεσολογγίου της Δημοτικής Ενότητας Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (πλημμύρα της 28ης Σεπτεμβρίου 2020),

η Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου και οι Δημοτικές Κοινότητες Μαλίων και Μοχού της Δημοτικής Ενότητας Μαλίων και Λιμένος Χερσονήσου και Χερσονήσου της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και η Δημοτική Κοινότητα Δαράτσου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης (πλημμύρα και χαλαζόπτωση της 20ης έως 22ας Οκτωβρίου 2020),

περιοχές του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες απεικονίζονται ως πληγείσες και επαπειλούμενες βάσει των από Νοέμβριο 2020 είκοσι οκτώ (28) χαρτών οριοθέτησης της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της με αριθμό Τ-3069/Νοέμβριος 2020 έκθεσης με τίτλο «Τεχνικογεωλογική έρευνα οριοθέτησης πληγεισών περιοχών σε οικισμούς του Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων από τις κατολισθήσεις του 2019», και

η Τοπική Κοινότητα Πισίων της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου-Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και η Δημοτική Ενότητα Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής (πυρκαγιά της 20ης Μαΐου 2021).

Στο πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων έχουν θεσπιστεί οι πάγιες ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997, και της υπ’ αριθ. Φ14/οικ.333/06.03.1998 υπουργικής απόφασης (Β΄ 272), για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες.

Για τις ανωτέρω κατηγορίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό:

α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα),

β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα, κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων),

γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε δώδεκα (12) έως εικοσιτέσερεις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) και μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24).