Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των καταστημάτων εστίασης σε κλειστά εμπορικά κέντρα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 83788/26.7.2021 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 16 [Εστίαση (π.χ. εστιατόρια [πλην φοιτητικών εστιατορίων], καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντΐνες, catering, εξωτερικοί χώροι δεξιώσεων)] της παρ.1 του άρθρου 1 της με στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819/23.7.2021 κοινής απόφασης, μπορούν να λειτουργούν και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης σε κλειστά εμπορικά κέντρα ανεξαρτήτως αν διαθέτουν δικά τους τραπεζοκαθίσματα ή εξυπηρετούνται από τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους εντός των εμπορικών κέντρων.