Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΔΙ.Μ.Ε.Α.: Έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου στο σύνολο της επικράτειας και για μη τήρηση των μέτρων κατά του COVID-19

Γραφείο Τύπου Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου στο σύνολο της επικράτειας.

Σημειώνεται ότι:

1. Κατά το χρονικό διάστημα από 04.10.2021 έως και 10.10.2021 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 271 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 48 παραβάσεις που αφορούσαν στο παράνομο εμπόριο.

2. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, οι επιχειρήσεις της ΔΙ.Μ.Ε.Α. για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου έλαβαν χώρα σε Αττική και Ήπειρο.

3. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 41.900 €, για παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ), του υπαίθριου εμπορίου (ν.4497/2017), του ν. 4712/2020 που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 Διοικητικές κυρώσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων και του ν.4446/16 που αφορά στη χρήση τερματικού αποδοχής καρτών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS).

4. Κατασχέθηκαν 50 τεμάχια απομιμητικών ειδών, 47 τεμάχια βιομηχανικών ειδών και 330 κιλά οπωροκηπευτικών που στερούνταν των νόμιμων παραστατικών εμπορίας και διακίνησης.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια.

***

Πρόστιμα συνολικού ύψους 9.300 από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. για μη τήρηση των μέτρων κατά του COVID-19

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκατόν ογδόντα έναν (181) ελέγχους για την τήρηση των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 πραγματοποίησε η ΔΙ.Μ.Ε.Α. το χρονικό διάστημα από 08-10-2021 έως και 10-10-2021 σε Αττική, Ιωάννινα και Θεσσαλονίκη.

Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 9.300€ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων κατά τα οριζόμενα στις ΚΥΑ 60400/03-10-2021 (Β’4577) και 61910/08-10-2021 (Β’4674) και πιο συγκεκριμένα για:

• μη ανάρτηση του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων ατόμων

• μη χρήση μασκών προστασίας.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς στο σύνολο της επικράτειας.