Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Δυνατότητα υποβολής ανδρομικά των αιτήσεων ενίσχυσης μεταφορικού κόστους εκδοτικών επιχειρήσεων στην πλατφόρμα myBusinessSupport

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1172/2022 με την οποία τροποποιείται το άρθρο 5 της απόφασης Α.1105/29.7.2022 σχετικά με την αίτηση για την επιχορήγηση του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων, καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής και πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από τη σοβαρή οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους

Η απόφαση αναφέρει :

1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport αίτηση για τη χορήγηση της ως άνω ενίσχυσης μέχρι και την 10η ημέρα του τρίτου μήνα από τη λήξη εκάστου ημερολογιακού διμήνου ή τριμήνου.

Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης του πρώτου διμήνου και του δεύτερου ημερολογιακού τριμήνου 2022 ορίζεται η 30ή Σεπτεμβρίου 2022. Για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο η αίτηση υποβάλλεται μέχρι και την 16η και 20ή Δεκεμβρίου 2022 αντίστοιχα.

Εξαιρετικά, κατά την υποβολή της αίτησης για το τρίτο τρίμηνο του 2022, για τη χορήγηση της ως άνω ενίσχυσης, η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αναδρομικά, ήτοι μέχρι και τη 16η Δεκεμβρίου, την αίτηση, καθώς και τα απαραίτητα παραστατικά των προηγούμενων διμήνου ή τριμήνου».

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Source