Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΔΥΠΑ: Προσωρινοί πίνακες για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Δ.ΥΠ.Α.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 03.10.2022

Προσωρινοί πίνακες για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Σήμερα, Δευτέρα 3/10/2022, αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες ωφελουμένων που υπάγονται στην προστασία του Ν.2643/98 για 13 από τις 14 αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (τ. ΟΑΕΔ) για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι προσωρινοί πίνακες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής θα δημοσιευτούν εντός του μηνός Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, οι πίνακες αφορούν στις εξής Υπηρεσίες που υπέβαλαν αίτηση οι υποψήφιοι:

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
2. Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου
3. Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας
4. Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης
5. Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου
6. Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
7. Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Κομοτηνής
8. Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Λαμίας
9. Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Τρίπολης
10. Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Κοζάνης
11. Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Ρόδου
12. Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Μυτιλήνης
13. Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Σύρου

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τους πίνακες στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr) καθώς και στις παραπάνω Υπηρεσίες.

Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται αποκλειστικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης μπορεί να αναζητηθεί από τους υποψηφίους στη διεύθυνση https://2643.services.gov.gr κάνοντας είσοδο με χρήση των προσωποποιημένων κωδικών TaxisNet και επιλέγοντας την προκήρυξη στην οποία συμμετείχαν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση (αίτηση θεραπείας) επί των αποτελεσμάτων αποκλειστικά στην Υπηρεσία της ΔΥΠΑ που κατέθεσαν την αίτησή τους, από αύριο Τρίτη 4/10/2022 έως και την Πέμπτη 13/10/2022.

Η υποβολή της ένστασης πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου αξίας 10 €. Το παράβολο μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

Η επιλογή των πεδίων έχει ως εξής:

1. Φορέας: Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΟΑΕΔ
2. Κατηγορία: Υποβολή Ένστασης σε προκηρύξεις του ν. 2643/1998
3. Τύπος: [8153] Υποβολή Αίτησης Θεραπείας επί αποτελ. προκηρύξεων

Η υποβολή της αίτησης θεραπείας μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

1. ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
2. ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier)
3. αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία
4. μέσω εξουσιοδοτημένου τρίτου ατόμου (η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής είτε ηλεκτρονικά από το www.gov.gr είτε από ΚΕΠ)

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την υποβολή ενστάσεων είναι οι εξής:

Αρμόδιες Υπηρεσίες ΔΥΠΑ Στοιχεία Επικοινωνίας
Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Δωδεκανήσου 10 Α, Θεσσαλονίκη, Τ.Θ.: 19466, T.K. 54012
Τηλ: 2313322544
Email: [email protected]
Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου 3ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών, Ιωάννινα, Τ.Θ.: 70 T.K. 45003, Τηλ: 2651370300, -307
Email: [email protected]
Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας Ερμογένους 10, Λάρισα, Τ.Κ. 414 47
Τηλ: 2410564508
Email: [email protected]
Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης Λεωφόρος Κνωσού και Νάθενα 255β, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1920, Τ.Κ. 71409
Τηλ: 2810323247
Email: [email protected]
Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου Αθηνών 89, Πάτρα, Τ.Κ. 26500
Τηλ: 2610966712,  -722, -731
Email: [email protected]
Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  Περιγιάλι 2, Καβάλα, Τ.Κ. 65201
Τηλ: 2510227997
Email: [email protected]
ΚΠΑ2 Κομοτηνής Χίλια Δένδρα, Κομοτηνή, Τ.Θ. 126, Τ.Κ. 69100
Τηλ: 2531022717
Email: [email protected]
ΚΠΑ2 Λαμίας Στυλίδος 93, Μεγάλη Βρύση, Λαμία, Τ.Κ. 35100
Τηλ: 2231044381
Email: [email protected]
ΚΠΑ2 Τρίπολης Τέρμα Καραϊσκάκη, Τρίπολη, Τ.Κ.  22100
Τηλ: 2721022530
Email: [email protected]
ΚΠΑ2 Κοζάνης Ν. Πλακοπίτη 6, Κοζάνη, Τ.Κ. 50131
Τηλ: 2461041729
Email: [email protected]
ΚΠΑ2 Ρόδου Θ. Σοφούλη 93, Ρόδος, Τ.Κ. 8510
Τηλ: 224144590, -594
Email: [email protected]
ΚΠΑ2 Μυτιλήνης Τερπάνδρου 2, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100
Τηλ: 2251045801
Email: [email protected]
ΚΠΑ2 Σύρου Νεωρίου 10, Ερμούπολη Σύρου, Τ.Κ. 84100
Τηλ: 2281088609
Email: [email protected]

Οι οριστικοί πίνακες θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των αιτήσεων θεραπείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr
 

Source