Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Δωρεάν live εκπομπή (Τaxheaven – e-forologia): Κλείσιμο χρήσης – Φορολογικές αναμορφώσεις – Διανομές και κεφαλαιοποιήσεις κερδών και αποθεματικών

Τaxheaven & e-forologia

3ώρη ΔΩΡΕΑΝ live εκπομπή με θέμα: Κλείσιμο Χρήσης – Φορολογικές Αναμορφώσεις – Διανομές και Κεφαλαιοποιήσεις Κερδών και Αποθεματικών – Αποφάσεις ΔΕΔ


Ημερομηνία διεξαγωγής:

Τρίτη 21.6.2022
Ώρα: 17:00

Εισηγητές

Λαζαρίδης Γιώργος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής και αρθρογράφος εισηγητής σεμιναρίων

Νιφορόπουλος Κώστας

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής και επιστημονικός συνεργάτης του Taxheaven

Θεματολογία:

Α. Σχολιασμός Επίκαιρων και Σημαντικών Αποφάσεων
Β. Κλείσιμο Χρήσης 2021 – Επισημάνσεις και Κρίσιμα Ζητήματα
Γ. Φορολογικές Αναμορφώσεις – Επισημάνσεις και Κρίσιμα Ζητήματα
Δ. Διανομές και Κεφαλαιοποιήσεις Κερδών και Αποθεματικών
1. Διανομή Κερδών ανά τύπο νομικής μορφής
2. Διανομή Κερδών στα απλογραφικά βιβλία
3. Ζητήματα Διανομής Κερδών Α.Ε.
• Προϋποθέσεις (περιορισμοί) στην διανομή ποσών
• Ποσό που μπορεί να διανεμηθεί
• Σειρά διάθεσης των κερδών
• Ελάχιστο μέρισμα
• Προσωρινό μέρισμα
• Μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών
• Ειδικά ζητήματα φορολογίας διανεμομένων κερδών άρθρου 47 παρ. 1 Ν. 4172/2013
4. Κίνητρα φορολογικής απαλλαγής Ν. 3908/2011 και Ν. 4399/2016
5. Κεφαλαιοποιήσεις βάσει άρθρων 71β και 71γ Ν. 4172/2013
6. Διανομή ή κεφαλαιοποίηση βάσει άρθρου 8 παρ. 6 Ν. 3299/2004

Source