Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα μέτρα μείωσης της ζήτησης φυσικού αερίου

Σήμερα, η ΕΕ έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την αντιμετώπιση της απειλής πλήρους διακοπής του εφοδιασμού με φυσικό αέριο από τον Πούτιν. Χαιρετίζω θερμά την έγκριση από το Συμβούλιο του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με συντονισμένα μέτρα μείωσης της ζήτησης φυσικού αερίου.

Η πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο σε χρόνο ρεκόρ, με βάση την πρόταση της Επιτροπής «Εξοικονόμηση αερίου για έναν ασφαλή χειμώνα» που υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα, θα εξασφαλίσει την ομαλή και συντονισμένη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για τον επόμενο χειμώνα. Συμπληρώνει όλα τα άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του σχεδίου REPowerEU, ιδίως για τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου, την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Η συλλογική δέσμευση για μείωση κατά 15% είναι πολύ σημαντική και θα συμβάλει στην πλήρωση των αποθεμάτων μας σε αέριο ενόψει του χειμώνα.

Επιπλέον, η δυνατότητα κήρυξης συναγερμού σε επίπεδο ΕΕ που επιφέρει υποχρεωτικές μειώσεις της κατανάλωσης φυσικού αερίου σε όλα τα κράτη μέλη αποτελεί ισχυρό μήνυμα ότι η ΕΕ θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσει την ασφάλεια του εφοδιασμού της και για να προστατεύσει τους καταναλωτές της, είτε πρόκειται για νοικοκυριά είτε για τη βιομηχανία.

Μέσω της κοινής δράσης για τη μείωση της ζήτησης αερίου, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές εθνικές ιδιαιτερότητες, η ΕΕ έθεσε τα ισχυρά θεμέλια για την απαραίτητη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών έναντι του ενεργειακού εκβιασμού του Πούτιν. Η ανακοίνωση της Gazprom ότι μειώνει περαιτέρω τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω του αγωγού Nord Stream 1, χωρίς βάσιμο τεχνικό λόγο, καταδεικνύει περαιτέρω την αναξιοπιστία της Ρωσίας ως προμηθευτή ενέργειας. Χάρη στη σημερινή απόφαση, είμαστε πλέον έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια σε ευρωπαϊκή κλίμακα, ως Ένωση.

Source