Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΔΟΕΑΠ: Έως 28 Φεβρουαρίου με νέα παράταση η ασφάλιση ενήλικων τέκνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

Παρατείνεται εκ νέου έως την 28η Φεβρουαρίου 2022, με απόφαση του ΔΣ, η περίθαλψη για τα ενήλικα τέκνα-έμμεσα μέλη, ηλικίας 18-23 ετών  (έτος γέννησης 1998 έως 2003) και η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ανανέωσης.

Η επικαιροποίηση των έμμεσων μελών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του ΕΔΟΕΑΠ (edoeap.gr). Για την ανανέωση της περίθαλψης, ο ασφαλισμένος μεταβαίνει  στην καρτέλα με τα στοιχεία του που διατηρεί ο Οργανισμός. Εκεί συμπληρώνει ή διορθώνει  τα  στοιχεία των έμμεσων μελών και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για τη  διευκόλυνση των ασφαλισμένων, διατίθενται φόρμες υπεύθυνων δηλώσεων για όλες τις περιπτώσεις στην οnline εφαρμογή, οι οποίες αφού συμπληρωθούν, θα πρέπει να αποθηκευτούν και ακολούθως να επισυναφθούν.

Η ασφάλιση των έμμεσων μελών ανανεώνεται μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τον Τομέα Ασφάλισης. Εάν κατά τον έλεγχο ασφαλιστικής ικανότητας μέσω ΗΔΙΚΑ  διαπιστωθεί ότι υπάρχει δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα, η ασφάλιση δεν ανανεώνεται. Σε περίπτωση που δεν έχουν αποσταλεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αίτημα συνέχισης ασφάλισης του έμμεσου μέλους θα παραμένει σε εκκρεμότητα και ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται σχετικά.

Εναλλακτικά, το άμεσο μέλος δύναται να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αιτημάτων ανανέωσης ενήλικων αναγράφονται στον ιστότοπο του Οργανισμού, στο πεδίο συχνές ερωτήσεις (https://www.edoeap.gr/faq/ ,ερώτηση  5).

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται από τον Τομέα Ασφάλισης και το Γραφείο εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (τηλ:. 210 7264700 επιλογή 3/2 και 3/3 αντίστοιχα).