Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΔΟΕΑΠ: Αναπροσαρμόζεται το ασφάλιστρο ανεργίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΟΕΑΠ

Στα 50,62 ευρώ (από 47,07) επανακαθορίζεται μηνιαίως το ποσόν της εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας και στα 25,31 ευρώ (από 23,54) της μειωμένης εισφοράς, μετά από την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 713 ευρώ (μεικτά). Τα νέα ασφάλιστρα ανεργίας ισχύουν από την 1η Μαΐου 2022.

Το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ προχώρησε στην αναπροσαρμογή του ποσού της εισφοράς ασθενείας, βάσει της σχετικής απόφασης του υπουργού Εργασίας (αριθμ. 38866/21.4.2022, ΦΕΚ 2030/Β/21-4-2022) για την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Δικαιούχοι μειωμένου ασφαλίστρου ασθενείας λόγω ανεργίας είναι οι ασφαλισμένοι με συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.000 ευρώ, με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Αντιστοίχως και το ασφάλιστρο για διαζευγμένους διαμορφώνεται στα 50,62 ευρώ μηνιαίως.

Source