Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΔΟΕΑΠ: Ημερομηνίες υποβολής Αναλυτικών Καταστάσεων ΑΚΑ-ΑΚΕ, ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ και ΑΚΕΕΔ για το 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022
ΑΦΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 1) Α.Κ.Α. – Α.Κ.Ε., 2) ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ, 3) ΑΚΕΕΔ

 
Σας ενημερώνουμε ότι για τις εφαρμογές 1) ΑΚΑ-ΑΚΕ, 2) ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ, και 3) ΑΚΕΕΔ τα διαστήματα υποβολής στον ΕΔΟΕΑΠ για το έτος 2022, διαμορφώνονται ως παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’: ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1) Α.Κ.Α.-Α.Κ.Ε. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2022-12/2022, ΔΠ 2022 & ΔΧ 2022 (εκτός ΔΗΜΟΣΙΟΥ,Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.) , 2) ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ και 3) ΑΚΕΕΔ

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Κ.Α.
ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01/2/2022 28/2/2022
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01/3/2022 31/03/2022
ΜΑΡΤΙΟΣ 01/4/2022 02/05/2022
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 01/5/2022 31/05/2022
ΜΑΙΟΣ 01/6/2022 30/06/2022
ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 01/6/2022 30/06/2022
ΙΟΥΝΙΟΣ 01/7/2022 01/08/2022
ΙΟΥΛΙΟΣ 01/8/2022 31/08/2022
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 01/9/2022 30/09/2022
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01/10/2022 31/10/2022
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01/11/2022 30/11/2022
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01/12/2022 02/01/2023
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 01/01/2023 31/01/2023
ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 01/02/2023 28/02/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’: ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2022-12/2022

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Κ.Α.
ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01/3/2022 31/03/2022
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01/4/2022 02/05/2022
ΜΑΡΤΙΟΣ 01/5/2022 31/05/2022
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 01/6/2022 30/06/2022
ΜΑΙΟΣ 01/7/2022 01/08/2022
ΙΟΥΝΙΟΣ 01/8/2022 31/08/2022
ΙΟΥΛΙΟΣ 01/9/2022 30/09/2022
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 01/10/2022 31/10/2022
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01/11/2022 30/11/2022
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01/12/2022 02/01/2023
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01/01/2023 31/01/2023
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 01/02/2023 28/02/2023

1. Η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στις εφαρμογές λαμβάνεται ως ημερομηνία υποβολής αυτών.

2. Η ημερομηνία καταβολής της ΑΚΑ-ΑΚΕ στον ΕΔΟΕΑΠ είναι έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης. Το ίδιο και η ημερομηνία καταβολής για την ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ & ΑΚΕΕΔ.