Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΔΟΕΑΠ: Περί ημερομηνιών υποβολής αναλυτικών καταστάσεων για το έτος 2023

ΕΔΟΕΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ΑΦΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
1) Α.Κ.Α. – Α.Κ.Ε.,
2) ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ,
3) ΑΚΕΕΔ

Σας ενημερώνουμε ότι για τις εφαρμογές 1) ΑΚΑ-ΑΚΕ, 2) ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ, και 3) ΑΚΕΕΔ τα διαστήματα υποβολής στον ΕΔΟΕΑΠ για το έτος 2023, διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’: ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1) Α.Κ.Α.-Α.Κ.Ε. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2023-12/2023, ΔΠ 2023 ΚΑΙ ΔΧ 2023 (εκτός ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.) , 2) ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ και 3) ΑΚΕΕΔ
 

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Κ.Α.
ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01/02/2023 28/02/2023
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01/03/2023 31/03/2023
ΜΑΡΤΙΟΣ 01/04/2023 02/05/2023
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 01/05/2023 31/05/2023
ΜΑΙΟΣ 01/06/2023 30/06/2023
ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 01/06/2023 30/06/2023
ΙΟΥΝΙΟΣ 01/07/2023 31/07/2023
ΙΟΥΛΙΟΣ 01/08/2023 31/08/2023
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 01/09/2023 02/10/2023
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01/10/2023 31/10/2023
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01/11/2023 30/11/2023
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01/12/2023 02/01/2024
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 01/01/2024 31/01/2024
ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 01/02/2024 29/02/2024

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’: ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2023-12/2023
 

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Κ.Α.
ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01/03/2023 31/03/2023
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01/04/2023 02/05/2023
ΜΑΡΤΙΟΣ 01/05/2023 31/05/2023
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 01/06/2023 30/06/2023
ΜΑΙΟΣ 01/07/2023 31/07/2023
ΙΟΥΝΙΟΣ 01/08/2023 31/08/2023
ΙΟΥΛΙΟΣ 01/09/2023 02/10/2023
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 01/10/2023 31/10/2023
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01/11/2023 30/11/2023
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01/12/2023  02/01/2024
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01/01/2024 31/01/2024
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 01/02/2024 29/02/2024

Η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στις εφαρμογές λαμβάνεται ως ημερομηνία υποβολής αυτών.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ
 

Source