Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Εισροές 138 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο 2022 στα αμοιβαία κεφάλαια

Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Στα 21,88 δις. Ευρώ διαμορφώθηκε το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων των θεσμικών επενδυτών στην Ελλάδα κατά το γ’ τρίμηνο 2022, αυξημένο κατά 2,58%. Τα κεφάλαια αυτά εντάσσονται κατά 46,3% σε αμοιβαία κεφάλαια, κατά 32,8% σε εταιρείες Asset Management, το 19,5% σε εταιρείες χαρτοφυλακίων ακινήτων.

Στα αμοιβαία κεφάλαια, το συνολικό ενεργητικό τους παρουσιάζει μείωση 8,8% από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε στα 10,14 εκατ. Ευρώ. Η μείωση αυτή προέρχεται κυρίως από την υποχώρηση των κεφαλαιαγορών (μετοχές και ομόλογα).

Ωστόσο συνεχίστηκαν οι εισροές κεφαλαίων στο γ’ τρίμηνο και ανήλθαν σε 138 εκατ. Ευρώ ενώ οι συνολικές εισροές κεφαλαίων από τον Απρίλιο 2020 ανήλθαν σε 3,24 δις. Ευρώ. Οι θετικές ροές στο γ’ τρίμηνο αφορούσαν αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς, ομολογιακά, μεικτά και σύνθετους τίτλους (εγγυημένου κεφαλαίου και unit linked).

Στον κλάδο του Asset Management, το συνολικό ενεργητικό κατέγραψε μείωση κατά 1,25% στο γ’ τρίμηνο 2022 (σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο) και διαμορφώθηκε σε 7,18 δις. Ευρώ.

Στον κλάδο των Α.Ε  Χαρτοφυλακίων Ακινήτων (ΑΕΕΑΠ) καταγράφηκε μεγάλη αύξηση των επενδύσεων σε ακίνητα (18,02%) από την αρχή του χρόνου μέχρι τις 30/6/2022 και διαμορφώθηκε στα 4,26 δις. Ευρώ.

Στην κατηγορία έχουν προστεθεί στα μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών η Premia Properties και η Mπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ.

Source