Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2020 – Επιστροφή πιστωτικών υπολοίπων για Μη Μισθωτούς με παράλληλη μισθωτή εργασία και ασφαλισμένων με μπλοκάκι

Αθήνα, 1η/10/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ e-ΕΦΚΑ

Επιστροφή Πιστωτικών Υπολοίπων από εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών  έτους 2020 Μη Μισθωτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και  ασφαλισμένων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιστροφής στους δικαιούχους, των πιστωτικών υπολοίπων που προέκυψαν από την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και ασφαλισμένων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016.

Η πίστωση των προς επιστροφή ποσών έγινε στις 30-9-2021, στον αριθμό (ΙΒΑΝ) του τραπεζικού λογαριασμού που έχουν ήδη δηλώσει οι ασφαλισμένοι στον Ατομικό τους Λογαριασμό που τηρείται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, εφόσον είναι έγκυρος.  

Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι:
– αποδόθηκαν πιστωτικά υπόλοιπα συνολικού ποσού 7.621.964,62 €  στον τραπεζικό λογαριασμό 12.476 ασφαλισμένων με έγκυρο ΙΒΑΝ
– δεν αποδόθηκαν πιστωτικά υπόλοιπα σε:
1) 480 ασφαλισμένους (111.907,93 €) λόγω  συμπληρωμένου μη έγκυρου ΙΒΑΝ
2) 4.216 ασφαλισμένους (1.829.746,23 € ) λόγω  μη συμπληρωμένου ΙΒΑΝ

Επισημαίνεται ότι οι ασφαλισμένοι αποκτούν άμεσα τη δυνατότητα καταχώρησης των στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού είτε στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) επιλογή: Ασφαλισμένοι ->Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Ατομικά Στοιχεία) είτε και μέσω αντίστοιχων επιλογών στην ηλεκτρονική σελίδα www.gov.gr

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ