Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Εκμετάλλευση φορτηγού ή λεωφορείου δημόσιας χρήσης μετά τη συνταξιοδότηση – Θέσπιση ανώτατου ορίου ηλικίας οδηγών φορτηγών και λεωφορείων και συνταξιοδότηση ιδιοκτήτη φορτηγού

Με την εγκύκλιο 23/2022 του e-ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 47 και 55 του ν. 4784/2021 και του άρθρου 41 του ν. 4850/2021.

Κατόπιν εγγράφου του εποπτεύοντος υπουργείου, για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47 και 55 του ν. 4784/2021 και του άρθρου 41 του ν. 4850/2021 αντίστοιχα, γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

Άρθρο 47 του ν. 4784/2021

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47, παρέχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4784/2021, ήτοι από 16.03.2021, η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του e- ΕΦΚΑ που καθίστανται συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας, ως αυτοκινητιστές ή μέτοχοι λεωφορείων δημόσιας χρήσης, να διατηρούν και μετά τη συνταξιοδότησή τους την κυριότητα και νομή ή χρήση και εκμετάλλευση δύο (2) αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης φορτηγού ή λεωφορείου ή ποσοστά σε αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης της ίδιας κατηγορίας ή διαφόρων κατηγοριών, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσοστό δύο (2) ολόκληρων αυτοκινήτων ΔΧ.

Άρθρο 55 του ν. 4784/2021 και άρθρο 41 του ν. 4850/2021

Με τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις, καταργήθηκε η υποχρέωση κατάθεσης, κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης:

Α. Της επαγγελματικής άδειας οδήγησης

i. Για τους εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών, για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί από 16.03.2021 και εφεξής, καθώς και για όσες αιτήσεις ήταν εκκρεμείς κατά την ίδια ημερομηνία (άρθρο 55 του ν. 4784/2021). Τα ανωτέρω ισχύουν και για ήδη συνταξιούχους κατά την 16.03.2021 εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών.

ii. Για τους ιδιοκτήτες άδειας φορτηγού ή λεωφορείου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης,
για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί από 05.11.2021 και εφεξής, καθώς και για όσες ήταν εκκρεμείς κατά την ίδια ημερομηνία ( παρ. 3, άρθρο 41 του ν. 4850/2021).
Τα ανωτέρω ισχύουν και για ήδη συνταξιούχους κατά την 05.11.2021 ιδιοκτήτες φορτηγού ή λεωφορείου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης.

iii. Οι διατάξεις του άρθρου 41, ισχύουν και για τους οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων, οι οποίοι κατά τη χορήγηση της σύνταξής τους καταθέτουν σύμβαση πρόσληψης ως οδηγού σε οποιονδήποτε φορέα (παρ. 4, άρθρο 41 του ν. 4850/2021).

Β. Της άδειας κυκλοφορίας και της άδειας οδικού μεταφορέα για τους αυτοκινητιστές ή μετόχους λεωφορείων ή φορτηγών δημόσιας χρήσης για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί από 16.03.2021 και εφεξής (παρ. 2, άρθρο 47 του ν. 4784/2021).

Η συνέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα για όλες τις κατηγορίες των απασχολούμενων συνταξιούχων.

Source