Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΚΤ: Μειώθηκαν καταθέσεις και δάνεια στο πρώτο τρίμηνο του έτους


Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, συρρικνώθηκαν καταθέσεις αλλά και μειώθηκαν οι χορηγήσεις στην Ευρωζώνη κατά το α’ τρίμηνο 2022. Οι καταθέσεις στην Ευρωζώνη μειώθηκαν στο τέλος του α’ τριμήνου 2022 στα 809 δις ευρώ σε σχέση με 824 δις ευρώ στο τέλος του α’ τριμήνου 2021. Ο δείκτης δάνεια / εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε στο 96,2% στο α’ τρίμηνο 2022 από 96,5% που ήταν στο α’ τρίμηνο 2021.

Ταυτόχρονα ο δείκτης δάνεια / έσοδα για τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις μειώθηκε στο 78.8% στο α’ τρίμηνο 2022 από 82,5% ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι επενδύσεις των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν στα 577 δις ευρώ (περίπου 5,7% στο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα) εξαιτίας των επενδύσεων των νοικοκυριών και μη χρηματοοικονομικών οργανισμών ενώ οι καθαρές επενδύσεις των δημόσιων επιχειρήσεων και των κυβερνητικών οργανισμών παρέμειναν σταθερές.

Ο καθαρός δανεισμός των νοικοκυριών υποχώρησε στα 440 δις ευρώ (στο 4,4% του διαθέσιμου εισοδήματος) ενώ ο καθαρός δανεισμός των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων μειώθηκε στα 237 δις ευρώ και των χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων στα 73 δις ευρώ.

Source