Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ελλάδα 2.0: Κατατέθηκε στη Βουλή για εξέταση από τις αρμόδιες Επιτροπές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νίκης 5-7
10563 Αθήνα
e-mail: [email protected]

Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021

Δελτίο Τύπου

Κατατέθηκε στη Βουλή το «Ελλάδα 2.0» από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θόδωρο Σκυλακάκη για εξέταση από τις αρμόδιες Επιτροπές

Ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης απέστειλε σήμερα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κ. Τασούλα την παρουσίαση με αναλυτική περιγραφή δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, «Ελλάδα 2.0», και ζήτησε τη σύγκληση, σε κοινή συνεδρίαση, των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη τους, πριν το Σχέδιο υποβληθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η αναλυτική περιγραφή των Δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που εστάλησαν, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις εξής ενότητες:

– Μακροοικονομικά αποτελέσματα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
– Συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα
– Συσχέτιση με τους πυλώνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
– Ευρωπαϊκές Εμβληματικές Πρωτοβουλίες, η προώθηση των οποίων αποτελεί διακριτό στόχο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
– Σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο
– Ισότητα των φύλων και ίσες ευκαιρίες για όλους
– Προϋποθέσεις και μηχανισμός εφαρμογής
– Στήριξη των επενδύσεων μέσω του δανειακού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης
– Αποτελέσματα διαβούλευσης
– Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Η παρουσίαση του ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκεται εδώ: