Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΛΤΕ: Απόφαση επάρκειας για το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων

8 Ιούλιος 2021

ΕΛΤΕ: Απόφαση επάρκειας για το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
www.elte.org.gr

Η ΕΛΤΕ ανακοινώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Απόφαση επάρκειας για το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (data protection adequacy decision for the UK). Οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο Commission adopts adequacy decisions for the UK (europa.eu)

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος