Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΛΤΕ: Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων EFRAG

ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 024/2021

Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων EFRAG

Η ΕΛΤΕ ανακοινώνει ότι η EFRAG δημοσίευσε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δύο προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων για τη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου Αναφοράς Βιωσιμότητας (Sustainability Reporting Board) και του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Αναφορών (Financial Reporting Board). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Φεβρουαρίου 2022.

Για το πλήρες κείμενο παρακαλούμε συνδεθείτε στο:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/financial-reporting_en#documents.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος