Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΛΤΕ: Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την επιλογή των υποψηφίων με γνωστικό αντικείμενο την ελεγκτική, λογιστική και φορολογία


ΕΛΤΕ

Το ΔΣ της ΕΛΤΕ με την υπ΄ 231 / 16-12-2022 απόφαση του, λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 3055/29-11-2022  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Συμβουλευτική Επιτροπή της ΕΛΤΕ και το από 13-12-2022 πρακτικό της Επιτροπής για την επιλογή των υποψηφίων με γνωστικό αντικείμενο την ελεγκτική, λογιστική και φορολογία, ανακοινώνει την συγκρότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής ως κάτωθι:

1. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Πρόεδρος της ΕΛΤΕ, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Παπαδήμο Α΄ Αντιπρόεδρο της ΕΛΤΕ.

2. Ξενοφών Αυλωνίτης, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Kανονιστικής Συμμόρφωσης, ALPHA BANK.

3. Παναγιώτης Βρουστούρης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MPI Hellas.

4. Παναγιώτης Δαβέρος, Διευθυντής Φορολογικών και Τελωνειακών Ομίλου HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.

5. Χαρίτων Κυριαζής, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου Lamda Development.

6. Χαρίκλεια Λιβιτσάνου, Διευθύντρια της Νομικής Υποστήριξης της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

7. Ροδούλα Ρούσου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και εταίρος στην ΣΟΛ ΑΕ.

8. Μαρίζα Σακελλαρίδου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και εταίρος στην PwC.

9. Βασίλειος Τζίφας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και εταίρος στην ΕΥ.

Το αντικείμενο και ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής θα καθοριστούν αναλυτικά στον Κανονισμό λειτουργίας της.

Source