Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΛΤΕ: Τροποποίηση 2021 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/815, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ενιαία Ηλεκτρονική Φόρμα (Κανονισμός ESEF)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα,
Τ: 210 3242648,
F: 210 3234141,
www.elte.org.gr


H ΕΛΤΕ ανακοινώνει ότι στις 29 Νοεμβρίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο της ESMA για την Τροποποίηση 2021 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/815, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ενιαία Ηλεκτρονική Φόρμα (Κανονισμός ESEF). Αυτή η τροποποίηση, η οποία αντικατοπτρίζει τις ενημερώσεις σχετικά με το IFRS Taxonomy που δημοσιεύτηκε από το IFRS Foundation τον Μάρτιο του 2021, είναι καθαρά τεχνικής φύσεως και δεν τροποποιεί βασικές διατάξεις του Κανονισμού ESEF.

Η τροποποίηση υπόκειται σε προκαθορισμένη τρίμηνη περίοδο ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (European Parliament and the Council). Ελλείψει αντιρρήσεων, θα πρέπει να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα και να τεθεί σε ισχύ τον Μάρτιο του 2022.

Για την υποστήριξη στην προετοιμασία των αρχείων ESEF, στις 10 Δεκεμβρίου 2021 η ESMA δημοσίευσε στον ιστότοπό της τα αρχεία ESEF Taxonomy 2021 και το ενημερωμένο αρχείο συμμόρφωσης (διατίθεται εδώ). Οι εκδότες θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα αρχεία taxonomy για να εκπληρώσουν τις ESEF υποχρεώσεις τους, μόλις τεθεί σε ισχύ η τροποποίηση του Κανονισμού.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος