Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΛΦΕΕ Νομού Αχαΐας: Νέα σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων ΠΟΦΕΕ

ΕΛΦΕΕ Νομού Αχαΐας
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
(Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)
Αποφ. Πολ. Πρωχοδ. Πατρών 745/1992
Αριθ. Καταχ. 1769/1993

Αριθμ.πρωτοκ. 13/18-11-2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έπειτα από ψηφοφορία που έλαβε χώρα στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών σας γνωρίζουμε τη νέα σύσταση των οργάνων της ένωσής μας που έχει ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Μπογιάκης Αλέξανδρος
Αντιπρόεδρος: Τζιβγινίδης Στέλιος
Γεν.Γραμματέας: Παπαγεωργίου Θεοφάνης
Ταμίας: Ρεμούνδου Σταματίνα
Ειδ.Γραμματέας: Τάτσης Χρήστος
Υπεύθ. Τύπου και ΜΜΕ: Καρέλα Πολυξένη
Μέλος: Μπόκαρης Δημήτριος Μέλος: Λιαρομμάτης Δημήτριος Μέλος: Ξένος Κωνσταντίνος

Εξελεγκτική Επιτροπή

Μέλος: Γεωργοβασιλοπούλου Ελένη
Μέλος: Τζιβγινίδη Μαρία
Μέλος: Καμαλακίδης Νικόλαος

Αντιπρόσωποι Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Μπογιάκης Αλέξανδρος
Τζιβγινίδης Στέλιος
Λιαρομμάτης Δημήτριος
Ρεμούνδου Σταματίνα
Καρέλα Πολυξένη
Φαρμάκης Αλέξανδρος

Με εκτίμηση για το Δ.Σ.