Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΛΦΕΕ Ρόδου: Επιστολή στον Υπ. Εργασίας σχετικά με την επανυποβολή των ΑΠΔ

     
Ρόδος, 27/03/2021
Αρ.πρωτ 104

Λαμπράκη Γρηγορίου 7
Ρόδος τκ 85131
e-mail : [email protected],
[email protected]

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εργασίας
κ. Κωστή Χατζηδάκη
Κοιν:
κ.κ. Βουλευτές Δωδεκανήσου
ΠΟΦΕΕ
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
ΜΜΕ

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ

Κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων 4690/2020, 4714/2020 και των Κ.Υ.Α. 28700/1559/31-08-2020 (Φ.Ε.Κ.3765 Β), 32085/1771/07.08.2020 (Φ.Ε.Κ.3371 Β), και οικ.34060/1857/31-08-2020 (Φ.Ε.Κ.3673 Β’),  δημοσιεύθηκε η εγκύκλιο 39/2020 ΕΦΚΑ 39/18-09-2020 και επανακοινοποιήθηκε με διορθώσεις στις 24-09-2020. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος προσδιόριζε τις ασφαλιστικές εισφορές και απεικόνιζε τον τρόπο ασφάλισης στο πλαίσιο υλοποίησης α) του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», β) των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων, με ή χωρίς, δικαίωμα επαναπρόσληψης και γ) των επιπρόσθετων μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται σε τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, ενταγμένων ή μη, στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Η εγκύκλιος αφορούσε κατά περίπτωση τις περιόδους από 01/06/2020 έως 15/10/2020. Παρακαλούμε να συγκρίνετε τις περιόδους εφαρμογής του μέτρου με την έκδοση της μεταγενέστερης εγκυκλίου.

Συνεπεία των παραπάνω αστοχιών οι συνάδελφοι λογιστές απέστειλαν ΑΠΔ για τις περιόδους Ιουλίου και Αυγούστου 2020, χωρίς να συμπεριλάβουν και εφαρμόσουν σε αυτές τόσο τα ευνοϊκά μέτρα της επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών όσο και την σωστή απεικόνιση για κάποιες από τις προαναφερόμενες κατηγορίες ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με το ΕΦΚΑ, διόρθωση, ακύρωση ή επανυποβολή μέσω διαδικτύου, υποβληθείσας Α.Π.Δ. δεν είναι εφικτή.

Για τον λόγω αυτό και προς αποφυγή συνωστισμού και συμφόρησης στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ αλλά και την επιπλέον ταλαιπωρία των συναδέλφων μας για την διόρθωση των ΑΠΔ με δελτία μεταβολών, προτείνουμε την τροποποίηση των συγκεκριμένων Α.Π.Δ. Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου με αυτοματοποιημένο τρόπο χωρίς κυρώσεις μέσω επανυποβολής αυτών των ασφαλιστικών περιόδων ηλεκτρονικά.

Ειδικότερα η προτεινομένη διαδικασία:

1. Αίτηση διαγραφής Α.Π.Δ. με αιτιολογία την επανυποβολή δήλωσης βάση της σχετικής εγκυκλίου που θα δημοσιευθεί για τους μήνες που επιθυμεί η επιχείρηση και όχι πέραν του τετραμήνου Ιουνίου – Ιουλίου – Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. (Καθορισμός από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ χρονικού διαστήματος υποβολής της αίτησης τουλάχιστον ενός μήνα από την έκδοση της σχετικής απόφασης). Θα πρέπει να δοθεί και εύλογος χρόνος στους παρόχους των λογισμικών των γραφείων μας για την παραγωγή της ανάλογης ενημέρωσης των προγραμμάτων μας.

2. Απάντηση με e-mail από το σύστημα ότι εντός ενός (1) μήνα μπορούν να υποβληθούν οι Α.Π.Δ. για το συγκεκριμένο διάστημα.

3. Επανυποβολή Α.Π.Δ. από την επιχείρηση με τα ορθά στοιχεία του επανυπολογισμού.

Το βάρος της διεκπεραίωσης όλων των διοικητικών διαδικασιών βαρύνει τις πλάτες των συναδέλφων λογιστών και είναι υπέρμετρα μεγάλο σε αυτήν την δύσκολη στιγμή που διέρχεται όχι μόνο η χώρα μας αλλά και  όλη η ανθρωπότητα. Καλούμαστε αγόγγυστα μέσα σε αυτήν την πολυνομία να αναλάβουμε ευθύνες χωρίς όφελος με σκοπό να βοηθήσουμε τόσο τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν όσο και τους εργαζόμενους σε αυτές και εν τέλει όλο το κοινωνικό σύνολο. Παρακαλούμε τον σεβασμό σας για την αιτούμενη διευκόλυνση σε διαδικασίες οι οποίες μπορούν να επαναληφθούν, με τη διόρθωση των εν λόγω ασφαλιστικών περιόδων, χωρίς κίνδυνο τόσο για την υπηρεσία σας όσο και για τους συναδέλφους λογιστές, δίνοντας στις επιχειρήσεις το απαιτούμενο αποτέλεσμα όπως ορίζεται και από την σχετική νομοθεσία.

Πρόεδρος
Σπυρόπουλος Σπυρίδων

Α΄Αντιπρόεδρος
Τορούμογλου Σάκης

Β’ Αντιπρόεδρος
Αναστασά Τσαμπίκα

Γενικός Γραμματέας
Περάκης Γεώργιος

Ταμίας
Κασέρης Νεκτάριος

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
Ελευθεριάδη Χρυσάνθη

Μέλος
Πελεκάνος Ιωάννης