Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΛΦΕΕ Ρόδου: Επιστολή σχετικά με το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και τις προθεσμίες υποβολής τουΡόδος 08/03/2021
Αρ.πρωτ 103

Λαμπράκη Γρηγορίου 7
Ρόδος τκ 85131
e-mail : [email protected],
[email protected]

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εργασίας
κ. Κωστή Χατζηδάκη

Κοιν:
κ.κ. Βουλευτές Δωδεκανήσου
ΠΟΦΕΕ
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ

Θα θέλαμε να σας παραθέσουμε το παρακάτω πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως λογιστήρια πολλών επιχειρήσεων σχετικά με το μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Για το μήνα Φεβρουάριο δεν φαίνεται να υπάρχει πουθενά ανακοίνωση για τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των δηλώσεων Α’ ΦΑΣΗΣ ενώ για τους προηγούμενους μήνες είχαμε διακριτές ανακοινώσεις.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην υποβληθούν εγκαίρως οι καταστάσεις για την Α’ φάση του προγράμματος και να προκύψει μεγάλο πρόβλημα για πολλές επιχειρήσεις αλλά και συναδέλφους.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στις 31/01/2021 πίνακες Ε4 τροποποιητικών ωραρίου, με αναφορά όπως επιβαλλόταν στο ωράριο και στις σημειώσεις του εντύπου ,για την ένταξη στον μηχανισμό Συνεργασία. Η μη υποβολή του εντύπου της Α’ Φάσης έχει ως αποτέλεσμα, όπως γίνεται κατανοητό, να μην είναι δυνατή η ένταξη των επιχειρήσεων στο μηχανισμό Συνεργασία, υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις με πάνω από 20 υπαλλήλους και στις οποίες οι συνάδελφοι ο οποίοι παραπλανήθηκαν από την απουσία εμπρόθεσμων ανακοινώσεων βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

Δεδομένου των συνθηκών αλλά και του έργου που επιτελούν οι λογιστές νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι λογιστές θα πρέπει να προστατευθούν και να δοθεί η δυνατότητα των επανυποβολών όπως έχει γίνει και με τους
προηγούμενους μήνες. Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά ανακοινώσεις για τις ημερομηνίες υποβολής προηγούμενων μηνών. Ενδεικτικό είναι ότι οι υποβολές πραγματοποιούνταν είτε καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα είτε στις αρχές του μήνα που ακολουθούσε το μήνα εφαρμογής σε αντίθεση με το μήνα Φεβρουάριο 2021 για τον οποίο ούτε ανακοίνωση φαίνεται να υπάρχει αλλά και οι υποβολές έληξαν πριν τη λήξη του ίδιου του μήνα.

Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για το χρόνο σας. Αναμένουμε την ανταπόκρισή σας στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σύμφωνα και με την χρηστή διοίκηση.

Ο πρόεδρος
Σπυρόπουλος Σπύρος

Ο γραμματέας
Περάκης Γιώργος