Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Εξαγωγές εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων προς το ΗΒ – Απαλλαγές ΦΠΑ. Νέα εγκύκλιος ΑΑΔΕ

Με αφορμή ερωτήματα πολιτών και οικονομικών φορέων σχετικά με την τελωνειακή αντιμετώπιση εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων που εξάγονται από τη Ελλάδα προς το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προέβλεπε η Συμφωνία Αποχώρησης του ΗΒ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), με τη νέα εγκύκλιο 2036/2021 της ΑΑΔΕ δίνονται διευκρινίσεις για:

→ Εξαγωγές εμπορευμάτων προς το ΗΒ

→ Εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων και ταχυμεταφορές προς το ΗΒ

→ Απαλλαγή Φ.Π.Α κατά την παράδοση (πώληση) αγαθών προς εξαγωγή στο ΗΒ

→ Απαλλαγή Φ.Π.Α κατά την λιανική πώληση αγαθών σε ταξιδιώτες από το ΗΒ

Το ΗΒ από 1/1/2021 αποχώρησε από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση της ΕΕ, με αποτέλεσμα η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας προς το ΗΒ και το αντίθετο να αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρεωτική πλέον τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων για εμπορεύματα με προορισμό το ΗΒ.

Δείτε την Ε.2036/2021 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου