Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Εξοικονομώ 2021: Οδηγός Εφαρμογής και Παραρτήματα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021»

Προκηρύσσουμε το πρόγραμμα με τίτλο «Εξοικονομώ 2021» με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, τη μείωση των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» υλοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής και τα Παραρτήματά του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός    Υφυπουργός

Οικονομικών              Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου