Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΟΠΥΥ: Υποχρεωτική εκτέλεση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων παροχών ΕΚΠΥ για τα επί παραγγελία είδη με χρήση άυλων barcodes

14 Οκτώβριος 2021

ΕΟΠΥΥ: Υποχρεωτική εκτέλεση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων παροχών ΕΚΠΥ για τα επί παραγγελία είδη με χρήση άυλων barcodes
Μαρούσι, 14/10/2021
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ
 
ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική εκτέλεση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων παροχών ΕΚΠΥ για τα επί παραγγελία είδη με χρήση άυλων barcodes

 
Σας ενημερώνουμε ότι από 1/11/2021 και κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1201/708 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΦΕΚ 4043/Β/2020), θα καταστεί υποχρεωτική η χρήση των άυλων barcodes για την εκτέλεση των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων των επί παραγγελία ειδών στο σύστημα eΔΑΠΥ.

Η απόδοση των άυλων barcodes γίνεται μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Αποζημιούμενων Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ, για τα εξαρτήματα των επί παραγγελία ειδών και σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο ΦΕΚ 4043/Β/2020.
 
 
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας    
ΑΓΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.