Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επέκταση του βοηθήματος επανασύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για διακοπές έως 31.12.2022

25 Ιανουάριου 2023

Επέκταση του βοηθήματος επανασύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για διακοπές έως 31.12.2022

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ νέα ΚΥΑ με την οποία τροποποιείται η ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 σχετικά με το «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»

Με την νέα τροποποίηση δίνεται η δυνατότητα για αίτηση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο έως 31.12.2022.

Υπενθυμίζεται ότι με την προηγούμενη τροποποίηση το βοήθημα κάλυπτε όσους είχαν αποσυνδεθεί από το δίκτυο έως τις 30.06.2022.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Source