Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επέκταση self-test σε φροντιστήρια, κέντρων ξένων γλωσσών και σε βρεφονηπιακούς και παιδικών σταθμούς


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 με την οποία τροποποιείται η Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/18.4.2021 ΚΥΑ σχετικά με την «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία»

Στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης προστέθηκαν οι περιπτώση θ’ και ι’ οι οποίες αφορούν :

θ) φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών

ι) στις δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση τόπο εργασίας σύμφωνα με τους Πίνακες 1 έως και 10 του Παραρτήματος Α που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της

Στο παράρτημα της απόφασης προστέθηκαν οι σχετικοί ΚΑΔ:

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
85.59 Άλλη εκπαίδευση [υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών και υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών)]
ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/18.4.2021 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει