Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επίσπευση επιστροφής ΦΠΑ σε αλλοδαπές επιχειρήσεις για δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα

Με την απόφαση Α.1121/2022 της ΑΑΔΕ εκσυγχρονίζεται η διαδικασία επιστροφής Φ.Π.Α. που διενεργείται σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλο κράτος-μέλος για δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα, με σκοπό την επίσπευση της διαδικασίας επιστροφών με χρήση αντικειμενικών κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου στις εν λόγω επιχειρήσεις και τη μείωση του διοικητικού κόστους της Φορολογικής Διοίκησης.

Για τις αιτήσεις που εμφανίζονται ως εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης (2.9.2022) και εξής, διενεργείται αυτόματη αξιολόγηση αυτών, με την εφαρμογή κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου (σύστημα “Risk Analysis”). Τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, που εφαρμόζονται, ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της απόφαση και δεν δημοσιοποιούνται.

Αξιολόγηση αιτήσεων επιστροφής.

Η διαδικασία της αυτοματοποιημένης αξιολόγησης των αιτήσεων διενεργείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Επιστροφές Φ.Π.Α. σε μη Εγκατεστημένους (VAT Refunds)» αυτόματα την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα και περιλαμβάνει τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν παραληφθεί μέχρι την ημέρα αυτή.

Εξαιρετικά, στην περίπτωση τεχνικής αδυναμίας του συστήματος η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου εκκινεί μετά την αποκατάσταση της τεχνικής αδυναμίας του συστήματος και περιλαμβάνει τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν παραληφθεί μέχρι την ημέρα αυτή.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Source