Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επανεκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2017 για Ψυχικό και Φιλοθέη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 19 Απριλίου 2021                                                                                          

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ προχωρά στην έκδοση νέων πράξεων διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2017, στις εξής περιπτώσεις:

Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο, η αξία του οποίου υπολογίζεται με βάση τις τιμές ζώνης των παρακάτω Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού:

Ψυχικού (Β΄ και ΣΤ΄ Ζώνη)
Φιλοθέης (Α΄ και Γ΄ Ζώνη)

Για τους φορολογούμενους αυτούς, από τις 15:00 της Δευτέρας, 19/04/2021, έως τις 20:00 της Παρασκευής, 23/04/2021, δεν θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή της υποβολής δηλώσεων Ε9 έτους 2017.
 
Η έκδοση των νέων πράξεων γίνεται κατ’ εφαρμογή  της  υπ. αριθμ. 102353 ΕΞ 2020/15.9.2020 (Β’3964) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της Ε.2055/2021 Εγκυκλίου του Διοικητή της ΑΑΔΕ.