Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επιδότηση λιπασμάτων: Ποιοι υποβάλλουν τελικά Υ.Δ.

Γεώργιος Θωμ. Παπαδημητρίου
Λογιστής – Φοροτεχνικός
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven
Μέλος Δ.Σ. Π.Ο.Φ.Ε.Ε. [Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών]
Επικεφαλής Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. [Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Ν. Καρδίτσας]
Γ.Γ. ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ. [Γεωργικό Οικονομικό Φορολογικό Ινστιτούτο]
Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Εμπορικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Δημοσιεύθηκε το Σάββατο 17.12.22 η απόφαση 2300/384441/15.12.2022: «Χορήγηση ενίσχυσης σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και την αύξηση του κόστους των λιπασμάτων σύμφωνα με το άρθρο 95 του ν. 4982/2022 (Α’ 195), με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης των λιπασμάτων, για τους επαγγελματίες αγρότες.

Στο άρθρο 5 «Διαδικασία πληρωμής – Έλεγχος» §3 της απόφασης ορίζεται ότι: «…Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, οι δικαιούχοι της ενίσχυσης υποχρεούνται να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της, στην οποία να δηλώνουν τυχόν ποσά ενισχύσεων που έχουν λάβει στα πλαίσια του «Προσωρινού Πλαισίου» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2022)1890 final της 23/03/2022. Η κατάθεση των υπευθύνων δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]..».

Αυτό σημαίνει, ότι η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022, αφού η δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ έγινε στις 16.12.22.

Κατόπιν συνεχούς επικοινωνίας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προέβη σε

ανακοίνωση
σήμερα, με την οποία διευκρινίζει λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:
 

Μετά την πληρωμή στους λογαριασμούς των δικαιούχων της ενίσχυσης του κόστους λιπασμάτων και αναφορικά με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που απαιτείται να αποστείλουν οι δικαιούχοι διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
• Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις αφορούν τους δικαιούχους που έχουν λάβει ποσά κρατικών ενισχύσεων στα πλαίσια του «Προσωρινού Πλαισίου» της ΕΕ C(2022)1890 final της 23/03/2022 (ζωοτροφές & γουνοφόρα)
• Στις Υπεύθυνες δηλώσεις οι δικαιούχοι που έχουν λάβει ποσά κρατικών ενισχύσεων θα πρέπει να δηλώσουν το ποσό των κρατικών ενισχύσεων που έχουν λάβει
Στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της υπ΄ αριθμ. 2300/384441/16-12-2022 ΚΥΑ, οι δικαιούχοι θα αποστείλουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν τα παρακάτω:
«Δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις κυρώσεις του νόμου, το ποσό της επιδότησης που έχω λάβει στα πλαίσια του «Προσωρινού Πλαισίου» της ΕΕ C(2022)1890 final της 23/03/2022, δεν υπερβαίνει / ή υπερβαίνει τις 250.000€. Συγκεκριμένα το ποσό της επιδότησης που έχω λάβει είναι το …………€»
Επίσης στο ίδιο mail θα αποστέλλουν σε μορφή excel, αρχείο με την εξής γραμμογράφηση:
 

ΑΦΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΟΣΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.
1    
2    
3    

Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων που έχουν λάβει κρατικές ενισχύσεις και οι οποίες αφορούν μόνο την ενίσχυση 2% των ζωοτροφών (ΚΥΑ 600/102813/2022) δεν χρειάζεται να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση στο διότι αυτές καταβλήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήδη έχουν προσμετρηθεί κατά τον έλεγχο καταβολής της ενίσχυσης του κόστους λιπασμάτων.

Η αναζήτηση των συγκεκριμένων ποσών ενισχύσεων που πρέπει να βρεθούν και να αναγραφούν στις υπεύθυνες δηλώσεις, μπορεί να γίνει μέσα από τη διεύθυνση
https://www.sorefsis.gr/, ή από την καρτέλα αγρότη
https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login
, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει και άλλη πλατφόρμα αναζήτησης.

Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ προσδιορίζει το κείμενο που θα πρέπει να αναγραφεί στην υπεύθυνη δήλωση, χωρίς να κάνει το ίδιο για τις επιδοτήσεις.

Οι απορίες όμως παραμένουν:

– Γιατί ζητείται από τους δικαιούχους να καταγράψουν τις όποιες επιδοτήσεις έχουν λάβει, ενώ αυτό θα μπορούσε να γίνει Διϋπηρεσιακά;

– Γιατί ορίζεται επιτακτικά η καταληκτική προθεσμία της 30ης Δεκεμβρίου; Ενώ ο όποιος έλεγχος θα γίνει πολύ αργότερα.

Και το εξαιρετικό ΕΡΩΤΗΜΑ: Υποχρέωση για υποβολή Υ.Δ. έχουν μόνο όσοι έχουν λάβει ενίσχυση, στα πλαίσια της ΕΕ C(2022) 1890 final της 23/03/22, [σύμφωνα πάντα με την Κ.Υ.Α. αλλά και την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αντιγράφει την απόφαση], ή έχουν υποχρέωση ΟΛΟΙ όσοι έκαναν αίτηση για λήψη της ενίσχυσης των λιπασμάτων;;;;

Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν από τους εμπλεκόμενους φορείς, δεν θα αναλάβω καμία ευθύνη να υποδείξω στους δικαιούχους αν πρέπει ή δεν πρέπει.
Η άποψη μου
όμως είναι, να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όλοι όσοι έκαναν αίτηση. Είναι προτιμότερο να τρέχουν να προλάβουν να θεωρήσουν την υπεύθυνη δήλωση, παρά να μην την υποβάλλουν και να ζητάνε τα ρέστα από όσους τους υπέδειξαν να μην το κάνουν.

Κλείνοντας, να επισημάνω για μία ακόμη φορά ότι, θα πρέπει να κατανοήσουν οι πολιτικοί μας, μία ειδοποιός διαφορά: άλλο αποφασίζω να χορηγήσω μία ενίσχυση [αποτελεί πολιτική απόφαση και μπορούν όταν θέλουν να τη λάβουν στο «φτερό») και άλλο υλοποιείται αυτή η απόφαση. Η διαφορά είναι τεράστια.

Επί παραδείγματι, η συγκεκριμένη απόφαση για τον τύπο και περιεχόμενο χορήγησης της ενίσχυσης των λιπασμάτων, δημοσιεύθηκε 16/12 ημέρα Σάββατο. Σήμερα είναι Τρίτη και ακόμα δεν έχουμε βγάλει άκρη. Και φυσικά, έχει καταληκτική ημερομηνία την 30η Δεκεμβρίου.

Σε διάστημα λιγότερο των 10 ημερών όπου, για το κλείσιμο του έτους απαιτούνται να εκτελεστούν εκατοντάδες διαδικασίες κάθε χρόνο από τα λογιστικά γραφεία της χώρας, πολύ φοβάμαι ότι, όσον αφορά τους Λογιστές, θα είναι μάλλον αδύνατο να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα.
Πράγμα που σημαίνει ότι ενδεχομένως οι δικαιούχοι να χάσουν την συγκεκριμένη επιδότηση και η απόφαση χορήγησης της να καταστεί στην ουσία άκυρη.

Συνεπώς, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως αρμόδιος Φορέας ελέγχου, απαιτείται να εκδώσει άμεσα ανακοίνωση με την οποία να ορίζει ξεκάθαρα ποιες επιδοτήσεις εννοεί ότι πρέπει να αναγράφονται, ή ποιοι από τους δικαιούχους έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν την Υ.Δ..

Source