Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επιδότηση παγίων δαπανών – Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ σχετικά με την αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 1079/2021 η παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/2021 «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από τρέχουσες οφειλές έτους 2021 και έτους 2022 στη φορολογική αρχή που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30η Ιουνίου 2022 ή/και με τη μορφή πιστωτικού για την αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 και έτους 2022 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30η Ιουνίου 2022….» 

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με το νέο Γενικό Έγγραφο 48965/03.02.2022, το μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων, το οποίο θεσπίσθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4772/2021 αξιοποιείται πλέον, όσον αφορά τον e – Ε.Φ.Κ.Α. για την αποπληρωμή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων αποκλειστικά των μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 – Μαΐου 2022 (6/2021 – 5/2022 συμπεριλαμβανομένων του Δώρου Χριστουγέννων/2021, του Δώρου Πάσχα/2022, δηλαδή για ασφαλιστικές εισφορές που καθίστανται πληρωτέες από 01.07.2021 έως 30.06.2022)

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της 46/2021 εγκυκλίου.