Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επιδότηση ρεύματος (power pass) Ιουνίου 2022 – Στη Βουλή η σχετική διάταξη

Με το νέο νομοσχέδιο «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα με το άρθρο 86 αυτού, παρατείνεται η επιδότηση ρεύματος και για το μήνα Ιούνιο με σκοπό, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, τη συνέχιση της ενίσχυσης των καταναλωτών για την αντιμετώπισης της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης.

Άρθρο 86
Κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 4936/2022

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4936/2022 (Α’ 105), περί έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, παρατείνεται, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού, που έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 30η Ιουνίου 2022, εφεξής οριζόμενης ως «περίοδος αναφοράς». Αν το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει με βάση την περίοδο υπολογισμού από 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022, είναι μεγαλύτερο από το ποσό που προκύπτει με βάση την περίοδο υπολογισμού από 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022, ο δικαιούχος λαμβάνει την ενίσχυση με βάση την περίοδο υπολογισμού από 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022.»

Source