Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επιστολή ΓΣΕΒΕΕ: Σοβαρά προβλήματα με τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές

Αθήνα, 07 Νοεμβρίου 2022
Α.Π.: 50151

Προς:

• Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα
• Αναπλ/τη Υπ. Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκη
• Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
• Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Θέμα: Σοβαρά προβλήματα με τις Επιστρεπτέες προκαταβολές.

Κύριε Υπουργέ,
Τις τελευταίες μέρες έχει δημιουργηθεί πολύ σοβαρό πρόβλημα με χιλιάδες επιχειρήσεις που έλαβαν ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ να επιστρέψουν το σύνολο των επιστρεπτέων προκαταβολών που έλαβαν είτε εφάπαξ είτε εντόκως σε δόσεις.
Το πρόβλημα για την πλειονότητα των επιχειρήσεων αυτών έχει τη ρίζα στην γνωστή ανελαστικότητα, πολυπλοκότητα και ασάφεια των γραφειοκρατικών διαδικασιών συμμόρφωσης του Δημοσίου.

Ειδικότερα, φαίνεται ότι η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων αφορά τη ρήτρα απασχόλησης, όπου προκύπτει ότι οι όροι που προβλέπονταν «παραβιάστηκαν» οριακά. Για παράδειγμα, ο μέσος όρος απασχόλησης μετά τον έλεγχο προέκυψε ότι ήταν 4,95 αντί για 5 ή ότι η πρόσληψη για να καλυφθεί η αποχώρηση έγινε με διαφορά 1 ή ολίγων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία. Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις που αφορούν δικαιολογητικά που λείπουν ή δικαιολογητικά που έχουν λάθη.
 
Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου ότι διανύουμε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο λόγω των έντονων πληθωριστικών πιέσεων, της υπέρμετρης αύξησης του κόστους λειτουργίας, της μειωμένης ζήτησης και της έλλειψης ρευστότητας, θεωρούμε ότι:
• τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη μη οριακή συμμόρφωση με τη ρήτρα απασχόλησης θα πρέπει να ξεπεραστούν χωρίς περαιτέρω διαδικασίες και ως εκ τούτου χωρίς να ζητείται η επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής από τις επιχειρήσεις αυτές.
• τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω δικαιολογητικών που λείπουν ή λανθασμένων δικαιολογητικών να λυθούν μέσω του ανοίγματος της σχετικής πλατφόρμας ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε προσθήκες και τροποποιήσεις.

Κύριε Υπουργέ,

Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας.
 
Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ

Source