Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επιστολή ΛΣΑ: Άμεσες ενέργειες για την εξυπηρέτηση των Λογιστών – Φοροτεχνικών στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ


ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Προς:
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.,
κ. Πιτσιλή Γεώργιο

Κοινοποίηση:
– Υπουργό Εσωτερικών,
κ. Βορίδη Μάκη
– Υπ. Εσωτερικών, Γεν. Γραμματεία Ανθρ. Δυναμικού
– Α.Α.Δ.Ε., Γεν. Διεύθυνση Ανθρ. Δυναμικού και Οργάνωσης
– Πρόεδρο Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
κ. Κόλλια Κωνσταντίνο

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2021

«Άμεσες ενέργειες για την εξυπηρέτηση των Λ/Φ στις Δ.Ο.Υ. χωρίς ραντεβού και κατά προτεραιότητα»

Κύριε Διοικητά,

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 2605/11.02.2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021 και ειδικότερα στο άρ.7 αυτής, που αφορά την εξυπηρέτηση κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες, για ακόμα μία φορά δεν συμπεριλαμβάνονται οι Λ/Φ.

Επιπλέον, η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της Α.Α.Δ.Ε. με έγγραφο με αρ. πρωτ. Α.Τ.Δ. Α 1011943 ΕΞ 2021 ενημερώνει τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»

ΣΧΕΤ: Η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε συνέχεια προηγουμένων εγκυκλίων, σας κοινοποιούμε την παραπάνω εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΑΔΑ:9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4), αναφορικά με θέματα προσωπικού των Υπηρεσιών του Δημοσίου, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό».

Παρακαλούνται οι υπηρεσίες – αποδέκτες για την εφαρμογή των αναφερομένων οδηγιών στην εγκύκλιο.

Της παρούσης να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών είναι να μην λαμβάνεται υπόψη η προγενέστερη εγκύκλιος ΔΔΑΔ Α 1140715 ΕΞ 10-12-2020 από τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και συνεπώς,
να εξαιρείται – μεταξύ άλλων – η εξυπηρέτηση των Λ/Φ στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. χωρίς ραντεβού, γεγονός που εμποδίζει την διεκπεραίωση εργασιών
, ειδικά κατά την κρίσιμη αυτή εποχή που διανύουμε και – όπως πολύ καλά εσείς γνωρίζετε –
το μεγαλύτερο πλήθος των διαδικασιών αυτών, διαχειριστικά διεκπεραιώνεται από τον Κλάδο μας
.

Παρακαλούμε πολύ όπως επιληφθείτε του θέματος, προκειμένου να είναι σαφής και σε μόνιμη ισχύ η κατά προτεραιότητα και χωρίς ραντεβού εξυπηρέτηση των Λ/Φ.

Σε αναμονή των ενεργειών σας.

Για τον Λ.Σ.Α.,

Ο Πρόεδρος
Πόλυγγερ Μιχάλης

Η Αντιπρόεδρος
Χατζηαγγελίδη Μαρία

Ο Γεν. Γραμματέας
Βάλβης Μάρκος

Ο Ταμίας
Κετσετζής Θεοχάρης

Το Μέλος
Μπουλούκος Χρήστος