Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επιστολή Προέδρου ΟΕΕ προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ για την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής του φορολογικού πιστοποιητικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 2141810, [email protected]
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2022
Αρ.πρωτ.:Φ/1/4563

Προς

Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Αξιότιμε κ. Διοικητά,

Όπως γνωρίζετε, το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό, βάσει της ΠΟΛ.1124/2015, γνωστοποιείται εγγράφως στην ελεγχόμενη επιχείρηση και οριστικοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή του στη σχετική βάση δεδομένων, που τηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Σε αυτή τη βάση δεδομένων έχουν πρόσβαση οι νόμιμοι ελεγκτές, για την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης που εκδίδουν, τα ελεγκτικά γραφεία, για τις Εκθέσεις που εκδίδονται από τα μέλη τους, καθώς και οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις, για τα στοιχεία που τις αφορούν.

Η ως άνω ηλεκτρονική υποβολή πραγματοποιείται έως το τέλος του δέκατου (10ου) μήνα από τη λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου.

Λόγω της παράτασης της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων έως 30/8/2022 και της αντίστοιχης παράτασης διεξαγωγής της ετήσιας γενικής συνέλευσης των ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μέχρι τις 30/10/2022 με το άρθρο 21 του Ν.4965/2022, κρίνεται αναγκαία η παράταση της προθεσμίας υποβολής του φορολογικού πιστοποιητικού μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2022 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε.
Κωνσταντίνος Β. ΚόλλιαςSource