Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επιστολή ΣΟΛΝΘ για παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων και απόδοσης τελών χαρτοσήμου

Ορφανίδου 1
2310-513875
[email protected]
www.solnth.gr


Θεσσαλονίκη, 29-12-2022

Προς
-Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα
-Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
-Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

ΘΕΜΑ: Αίτημα παράτασης προθεσμίας υποβολής δηλώσεων και απόδοσης τελών χαρτοσήμου:

Με το νόμο 4972/2022 (ΦΕΚ Α’ 181/23.9.22) έγινε τροποποίηση του κώδικα Φ.Π.Α (ν 2859/2000) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 63 διευκρινίσθηκε ότι υπάγονται σε τέλη χαρτοσήμου οι συμβάσεις δανείων και λοιπών χρηματοδοτήσεων με ισχύ της τροποποίησης, αναδρομικά από την 01.01.2021.
Στον ν. 4972/2022 (άρθρο 172), ορίζεται ότι τα ως άνω τέλη χαρτοσήμου αποδίδονται εμπρόθεσμα μέχρι την 31.12.2022.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α) απαιτείται σημαντική προσπάθεια από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων για να συγκεντρωθούν οι συμβάσεις αυτές για να υποβληθούν προς χαρτοσήμανση συνοδευόμενες με τις αντίστοιχες αιτήσεις απόδοσης τελών χαρτοσήμου.
β) η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής αυτών των δηλώσεων συμπίπτει με πλήθος άλλων καταληκτικών ημερομηνιών δηλωτικών υποχρεώσεων και πληρωμών φόρων, τελών και εισφορών.
γ) ο διαθέσιμος χρόνος στα λογιστήρια των επιχειρήσεων είναι περιορισμένος ειδικά αυτή την εποχή (τέλος του έτους).

Προτείνουμε να δοθεί παράταση του χρόνου υποβολής των σχετικών δηλώσεων απόδοσης τελών χαρτοσήμου, που προβλέπει το άρθρο 172 του ν 4972/2022, έως την 31-01-2023.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η Γενική Γραμματέας
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Source