Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επιστολή ΣΟΛΝΘ σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών Επιστρεπτέων Προκαταβολών και Αυξημένης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού

Ορφανίδου 1
2310-513875
[email protected]
www.solnth.gr

 
Θεσσαλονίκη, 01-07-2021

Προς:

Yπουργό Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ
    
Αναπληρωτή Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ

Υφυπουργό Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟ

Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ – ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ

Κοινοποίηση

Πρόεδρο Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
κ. Κόλλια Κωνσταντίνο

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: Υποβολή Δικαιολογητικών Επιστρεπτέων Προκαταβολών & Αυξημένης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού

Κύριοι Υπουργοί

Με βάση αποφάσεις που έχετε λάβει, στις 16/07/2021 λήγει η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών των Επιστρεπτέων Προκαταβολών και στις 30/07/2021 λήγει η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την Αυξημένη Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού.

Τα δικαιολογητικά αυτά (ανάλογα με την ληφθείσα ενίσχυση) υποβάλλονται στην εφαρμογή myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

Επί των αποφάσεων που έχετε πάρει ως επαγγελματικός σύλλογος οικονομολόγων και λογιστών έχουμε δύο παρατηρήσεις:

α) Στην ως άνω εφαρμογή υπάρχουν οκτώ (8) επιλογές διαθέσιμες, όσες και οι αποφάσεις με τις οποίες δόθηκαν οι ενισχύσεις που περιγράφονται στο θέμα της παρούσας επιστολής. Θεωρούμε πως είναι άτοπο και  άσκοπο να απαιτείται από κάθε επιχείρηση να υποβάλει τόσες φορές τα ίδια δικαιολογητικά, όσες και οι ενισχύσεις που έχει λάβει. Συνεπώς υπάρχει ανάγκη τροποποιήσεως των αποφάσεών σας ώστε οι επιχειρήσεις που έλαβαν τις ως άνω ενισχύσεις να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, υποβάλλοντας μια και μόνο φορά τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

β) Σε σχέση με την έκδοση από τα Πρωτοδικεία των απαιτούμενων δικαιολογητικών σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Για παράδειγμα χθες είχαμε την πληροφορία πως στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (στο οποίο κατατέθηκαν στις 30/06, 1.400 αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας), εξυπηρετούσαν πολίτες που είχαν καταθέσει σχετικές αιτήσεις στις 17/06. Με τους ρυθμούς αυτούς θεωρούμε πως είναι αδύνατο να εκδοθούν και να κατατεθούν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για την αποσυμφόρηση της κατάστασης και την ομαλοποίηση των σχετικών διαδικασιών θεωρούμε επιβεβλημένο:

1) να δοθεί παράταση στον χρόνο υποβολής των σχετικών εγγράφων έως την 30/09/2021.

2) να γίνονται αποδεκτά πιστοποιητικά από τα πρωτοδικεία των οποίων η ημερομηνία εκδόσεως είναι προγενέστερη του τελευταίου τριμήνου.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η Γενική Γραμματέας
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ