Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επιστολή της ΕΦΕΕΘ για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6 – Να ανοίξει πάλι η πλατφόρμα myBusinessSupport για λίγες ημέρες

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22 – 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310/554.073 – FAX: 2310/523.666
www.efeeth.gr,  e-mail:  [email protected]

   
Προς: Υπουργό Οικονομικών
κο ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ

Κοιν:
1. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ
2. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ – ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
3. Υφυπουργό Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟ

Θεσσαλονίκη 05/03/2021

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6 βάσει της ΓΔΟΥ 154/2021 οι επιχειρήσεις έπρεπε να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα, με τίτλο «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, συμπληρώνοντας για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020, καθώς και τον Ιανουάριο 2021, τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα προβλεπόμενα συνοδευτικά στοιχεία υποβλήθηκαν  στην πλατφόρμα έως την 24η Φεβρουαρίου 2021.

Παρά πολλές επιχειρήσεις ενώ συμπλήρωσαν τον κύκλο εργασιών τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» «στα έσοδα μου», εκ παραδρομής δεν υπέβαλαν την αίτηση ενδιαφέροντος με αποτέλεσμα να αποκλεισθούν από την επιστρεπτέα προκαταβολή 6 ενώ τη δικαιούνται, διότι πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις στη ΓΔΟΥ 232/2021.

Παρακαλούμε να ανοίξετε την ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» για λίγες ημέρες, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες κατά το πλείστων είναι πληττόμενες μικρές και πολύ μικρές, να υποβάλουν μόνο την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για να εισπράξουν την επιστρεπτέα προκαταβολή που δικαιούνται και την οποίαν έχουν τόσο πολύ ανάγκη την περίοδο αυτή.

Με τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ