Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επιστολή 10ου ΠΤ του ΟΕΕ σχετικά με τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ) ετών 2015 έως 2018 και την ακύρωση προστίμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
10° ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Ζαΐμη 21
Τ.Κ.: 26223, Πάτρα
Πληροφορίες: κ. Νικολοπούλου Βάσω
Τηλέφωνο: 2610 221645
Fax: 2610 241184
E-mail: [email protected]

Αρ. Πρωτ.: 113

ΠΡΟΣ:
-Υφυπουργό Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

ΚΟΙΝ.:
-Πρόεδρο Ο.Ε.Ε.
κ. Κων/νο Κόλλια
-Περιφερειακά Τμήματα Ο.Ε.Ε.

ΘΕΜΑ: Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών (ΜΥΦ) ετών 2015 – 2018 και ακύρωση προστίμων

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μας ως Περιφερειακό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου, κατόπιν επαφών με τους Συλλόγους των λογιστών της περιφέρειάς μας, ενημερωθήκαμε για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο απασχολεί αρκετούς συναδέλφους και θα πρέπει να δοθεί κάποια λύση, διότι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε ανακύπτουν ζητήματα τα οποία δεν αφορούν λάθη και παραλείψεις των λογιστών, αλλά ατέλεια του μηχανογραφικού συστήματος της ΑΑΔΕ κατά τα προηγούμενα έτη, τα οποία δημιουργούν σημαντικά προβλήματα,

Συγκεκριμένα, η υποχρέωση υποβολής των ΜΥΦ για το 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018 ήταν κάθε τρίμηνο, ήτοι τέσσερις καταστάσεις ετησίως.

Υπενθυμίζουμε ότι λόγω προβλημάτων που αντιμετώπισε το σύστημα Taxis κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δόθηκαν μεν παρατάσεις, ωστόσο υπήρξε και σημαντικός αριθμός εκπρόθεσμων μεταβολών των αρχικών στοιχείων, καθότι προκλήθηκαν δυσχέρειες κατά την υποβολή δήλωσης των αποκλίσεων.

Το εκπρόθεσμο των δηλώσεων προκύπτει από λανθασμένη λειτουργία του λογισμικού προγράμματος, διότι ενώ η δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα πριν το τέλος της εκάστοτε δοθείσας παράτασης από το Υπουργείο Οικονομικών, το σύστημα εμφανίζει ως ημερομηνία υποβολής, την ημερομηνία έγκρισης και όχι την πραγματική ημερομηνία υποβολής (η οποία ήταν προ της λήξης της δοθείσας παράτασης).

Συνέπεια της ατέλειας του λογισμικού προγράμματος είναι η εμφάνιση πλήθους εκπρόθεσμων δηλώσεων, οι οποίες στη πραγματικότητα υποβλήθηκαν εγκαίρως. Με βάση την ΠΟΛ.1217/2018, η υποχρέωση καθορίστηκε σε μια φορά ετησίως και άρα το μέγιστο ποσό προστίμου είναι 100 ευρώ ετησίως. Όμως το πρόστιμο που εκδίδεται από το Δημόσιο, ανέρχεται σε 100 ευρώ ανά περίοδο αναφοράς για τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018, ήτοι 4 περίοδοι * 100 ευρώ = 400 ευρώ ετησίως. Με δεδομένο ότι:

– Το συγκεκριμένο πρόστιμο οφείλεται σε δυσλειτουργία του πληροφοριακού συστήματος,

– Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα τζίρου και ρευστότητας λόγω της τρέχουσας οικονομική κατάσταση και θα επιβαρυνθούν με περαιτέρω πρόστιμα,

– Οι συγκεκριμένες δηλώσεις είναι πληροφοριακού χαρακτήρα,

– Έχει εκδοθεί πρόσφατη απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών για διαγραφή των αντίστοιχων προστίμων για τη χρήση 2014,

– Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ενδικοφανείς προσφυγές για το συγκεκριμένο ζήτημα,

– Οι λογιστές αναγκάζονται να καταβάλλουν το ποσό του προστίμου που αναλογεί στην επιχείρηση προκειμένου να μην εμφανίζονται οφειλές που καθιστούν αδύνατη τη λήψη φορολογικής ενημερότητας,

Παρακαλούμε να εξετάσετε το συγκεκριμένο ζήτημα και να διαγράψετε τα πρόστιμα για τις χρήσεις 2015 έως και 2018, καθόσον οφείλονται σε τεχνικό ζήτημα και όχι σε λάθη των λογιστών.

Όσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ανακύπτουν από ατέλειες του πληροφοριακού συστήματος που δυσκολεύουν την καθημερινότητα των λογιστών και των επιχειρήσεων, τόσο συντομότερα θα μπορέσουμε να οργανωθούμε για την επόμενη μέρα.

Ευελπιστούμε στην επίλυση των θεμάτων που σας παραθέτουμε και επισημαίνουμε ότι το 10ο Περιφερειακό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, αφουγκράζεται τον παλμό της πραγματικής οικονομίας και θα είναι πάντα αρωγός με την υποβολή προτάσεων και την επισήμανση θεμάτων προς βελτίωση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση,

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του 10ου Π.Τ. του Ο.Ε.Ε.
Γεώργιος Παππάς