Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Διαβούλευση για τις κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής του άρθρου 1Α του ν.3959/2011

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), στο πλαίσιο των ενεργειών της για την προώθηση και ενίσχυση του ανταγωνισμού και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 1Α Ν. 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4886/2022, αποφάσισε να θέσει το παρακάτω κείμενο για δημόσια διαβούλευση.

Σκοπός της δημόσιας διαβούλευσης είναι να συλλέξει η EA σχόλια από φορείς της αγοράς και επιχειρήσεις για πιθανές βελτιωτικής φύσης αλλαγές στο κείμενο των κατευθυντηρίων γραμμών.

Παρακαλούμε τους αποδέκτες στην παρέμβασή τους να περιλάβουν το όνομα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του φορέα/της επιχείρησης/του φυσικού προσώπου (ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο), καθώς και τον κλάδο της αγοράς στον οποίο τυχόν δραστηριοποιούνται.

Για την καλύτερη διαχείριση των στοιχείων, προκρίνεται η ηλεκτρονική αποστολή των θέσεων των συμμετεχόντων προσώπων στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Ανταγωνισμού [email protected] με την ένδειξη «Διαβούλευση – Άρθρο 1Α Ν.3959/2011».

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή θέσεων ορίζεται η Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022.

Το έγγραφο προς δημόσια διαβούλευση θα το βρείτε εδώ.

Source