Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Επιχορήγηση λογιστών-φοροτεχνικών: Βοηθητικό Εγχειρίδιο και πρότυπα δικαιολογητικά αιτήματος επαλήθευσης

ΕΠΑνΕΚ

Προς υποβοήθηση των ωφελούμενων της Δράσης: «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» κατά το στάδιο της υποβολής αιτήματος επαλήθευσης, έχουν αναρτηθεί στην ενότητα της Δράσης τα παρακάτω αρχεία:

– Εγχειρίδιο υποβολής αιτήματος ελέγχου
– Υπεύθυνες δηλώσεις των παραρτημάτων V_B και ΙΧ
– Υπόδειγμα βεβαίωσης εξοπλισμού
– Πρότυπος φάκελος αιτήματος επαλήθευσης

Δείτε το βοηθητικό εγχειρίδιο και τα πρότυπα δικαιολογητικά αιτήματος επαλήθευσης
εδώ

Source