Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΡΓΑΝΗ – Δυνατότητα υποβολής εκθέσεων δραστηριότητας Ι.Γ.Γ.Ε και Ε.Π.Α. έως και τις 13.08


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

23/07/2021


Για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των υποβολών των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Γ.Ε)  και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α), χορηγείται, κατ’εξαίρεση, δυνατότητα υποβολής εκθέσεων δραστηριότητάς τους, του άρθρου 6 της ΥΑ με α.π.45675/1393/05.11.2020 με θέμα «Ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας (ΙΓΕΕ) και των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)» (Φ.Ε.Κ.5039/Β΄/13-11-2020 ), έως και τις 13.08.2021.