Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΡΓΑΝΗ – Μετονομασία ΟΑΕΔ σε Δ.ΥΠ.Α και αλλαγή σε εντυπα Ε6,Ε7

11 Μάιου 2022

ΕΡΓΑΝΗ - Μετονομασία ΟΑΕΔ σε Δ.ΥΠ.Α και αλλαγή σε έντυπα Ε6,Ε7

Μετονομασία ΟΑΕΔ σε Δ.ΥΠ.Α-Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και αφαίρεση συμπλήρωσης Τελευταίας Ημερας Εργασίας σε (Ε6,Ε7) με ταυτόχρονη τροποποίηση xsd με νεότερη έκδοση. (E6MP_v4.xsd, E6XP_v3.xsd, E7_v2.xsd)

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Source