Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΡΓΑΝΗ: Προθεσμία υποβολής των εκθέσεων δραστηριότητας των ιδιωτικών γραφείων εύρεσης εργασίας και των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ)

26 Αύγουστου 2022

ΕΡΓΑΝΗ: Προθεσμία υποβολής των εκθέσεων δραστηριότητας των ιδιωτικών γραφείων εύρεσης εργασίας και των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ)

Ανακοίνωση από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Η   υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Γ.Ε)  και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α), του άρθρου 6 της με α.π.45675/1393 Υπ. Απόφασης με θέμα  « Ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας (ΙΓΕΕ) και των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)»  (Φ.Ε.Κ.5039/Β΄/13-11-2020), καθίσταται δυνατή  έως  και 30.09.2022.

Source