Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΡΓΑΝΗ: Προθεσμίες υποβολής μονομερών δηλώσεων εργαζομένων, ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, δηλώσεων αναστολών και ορθών επαναλήψεων για Μάρτιο και Απρίλιο, κ.λπ.

Αναρτήθηκε χθες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το παρακάτω χρονοδιάγραμμα υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων που αφορά σε αρκετές περιπτώσεις.

I.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΥΠΕΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2021

Από αύριο, Τρίτη
6/7/2021
, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο για υποβολή μονομερών υπεύθυνων
δηλώσεων από εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, σύμφωνα με το
άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (Α΄ 46) και με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν.
1836/1989 (Α΄ 79) σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων
εργασίας που είναι σε ισχύ, σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών
και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων ως οδηγοί, για τη
χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2021
εντός των κάτωθι προθεσμιών:

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ &

ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

6/7/2021 έως και 16/7/2021

 

II. ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2021-
ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ-ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ  2021

 

Δίνεται η δυνατότητα από  6/7/2021
έως και 16/7/202
1  σε Καλλιτέχνες-Επαγγελματίες
της τέχνης και του πολιτισμού εγγεγραμμένους έως και την 10/1/2021
 στην
ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού σύμφωνα με τη με αριθμ. 45409/1-7-2021
(Β’ 2883)
κοινή υπουργική απόφαση, να προβούν σε μονομερείς
υπεύθυνες δηλώσεις για τον μήνα Μάιο 2021
.

Δίνεται εκ νέου η δυνατότητα 
από  6/7/2021 έως και 16/7/2021, σε Καλλιτέχνες-Επαγγελματίες
της τέχνης και του πολιτισμού εγγεγραμμένους έως και την 10/1/2021
  στην
ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις
για τους μήνες Ιανουάριο έως και
Απρίλιο 2021
.

 

III. ΥΠΟΒΟΛΗ
ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ

Δίνεται η δυνατότητα
υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού
σκοπού για
τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο  2021
 σύμφωνα
με την αριθμ. 45410/1-7-2021 (Β’ 2883)  ΚΥΑ, σε ξεναγούς
και τουριστικούς συνοδούς
.

Οι ανωτέρω
δικαιούχοι υποβάλλουν μονομερή υπεύθυνη δήλωση, ανά μήνα, στην πλατφόρμα
supportemployees.services.gov.gr στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, χωρίς να απαιτείται δήλωση
εργοδότη εντός των κάτωθι προθεσμιών:

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ &

ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

6/7/2021 έως και 16/7/2021

ΙV. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Για τους μήνες
ΑΠΡΙΛΙΟ και ΜΑΪΟ 2021 – Α΄ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Σε επιχειρήσεις – εργοδότες που δεν κατέστη δυνατή για λόγους ανωτέρας βίας η
υποβολή δήλωσης ένταξης στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, δίνεται εκ νέου η δυνατότητα υποβολής
δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄- ΦΑΣΗ)» και
«ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους μήνες Απρίλιο,
Μάιο και Ιούνιο 2021.

Η ανωτέρω
επαναληπτική διαδικασία είναι δυνατή μόνο εφόσον σύμφωνα με την οριζόμενη
διαδικασία του άρθρου 7 της αριθμ.οικ.23103/478/13/6/2020 ΚΥΑ (Β’ 2274),
γνωστοποιήθηκε η μείωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται
στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού –
Συμπληρωματικός Ωραρίου.

Για τους μήνες
Απρίλιο και Μάιο 2021 η ανωτέρω δυνατότητα δίνεται
μόνο σε επιχειρήσεις
 που δεν έχουν υποβάλει «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄- ΦΑΣΗ)»,

εντός της κάτωθι προθεσμίας:

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ &

ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

6/7/2021-9/7/2021

 

Β.
Για
τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ  2021Β΄
ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
δίνεται η
δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τον μήνα Ιούνιο  2021, 
εντός της κάτωθι προθεσμίας:

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ &

ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

6/7/2021-13/7/2021

V. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟ 2021 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΕΣΤΑΛΗ Η
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

 Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα
είχε ανασταλεί κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2021
, μπορούν να
υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις δηλώσεων αναστολής
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους ως ακολούθως:

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ &

ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2021

 

ΑΠΟ 5/7/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 6/7/2021

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ &

ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2021

 

ΑΠΟ 7/7/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 8/7/2021

 

VΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ –
ΘΕΑΤΡΑ – ΣΙΝΕΜΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ κλπ

Παρατείνεται η προθεσμία
υποβολής
από επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών,
χοροθεάτρων,  συναυλιακών χώρων και χώρων
παραστάσεων καθώς και από επιχειρήσεις κινηματογράφων και διανομέων ταινιών
κινηματογράφου, δικαιούχων  της  οικονομικής ενίσχυσης  που προβλέπεται στη με αριθμ. οικ.
5774/203/5-2-2021 (Β΄457) κοινή υπουργική 
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. οικ. 20706/Σ.1771/19-4-2021
(Β΄1628) όμοιά της και στη με αριθμ. 24907/29-4-2021 (Β΄1820) κοινή υπουργική
απόφαση  αντίστοιχα,  των απαιτούμενων συμπληρωματικών
δικαιολογητικών
.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΑΠΟ 5/7/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ  16/7/2021