Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΡΓΑΝΗ: Υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων που ανήκουν στον ξενοδοχειακό κλάδο, δωδεκάμηνης – συνεχούς λειτουργίας για τη λήψη ειδικής αποζημίωσης αποδοχών άδειας εργαζομένων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
για το έντυπο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ –ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΧΕ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020 (ΆΡΘΡΟ 67 Ν. 4745/2020 Α΄ 214)»

ΕΚΔΟΣΗ 28.01.2021

Το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών που ανήκουν στον Ξενοδοχειακό κλάδο, Δωδεκάμηνης –Συνεχούς Λειτουργίας για τη λήψη Ειδικής Αποζημίωσης Αποδοχών Αδείας εργαζομένων των οποίων η σύμβαση είχε τεθεί σε αναστολή εντός του 2020 (άρθρο 67 Ν. 4745/2020 Α΄ 214)», είναι διαθέσιμο προς υποβολή από τις επιχειρήσεις – εργοδότες, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», για το διάστημα από 28/01/2021 έως 10/02/2021.

1. Περιγραφή διαδικασίας υποβολής εντύπου

Το έντυπο υποβάλλεται με τη διαδικασία της πλήρους συμπλήρωσης στοιχείων με απλή καταχώρηση, και με την δυνατότητα προ-συμπλήρωση εργαζομένων από την τρέχουσα κατάσταση, όπου εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις δεν τέθηκαν ποτέ σε αναστολή.

Επιλέξτε το μενού [Ειδικού Σκοπού] > [Δήλωση Λήψης Ειδικής Αποζημίωσης Αποδοχών Άδειας] > [Εισαγωγή].

Στη συνέχεια, αφού επιλέξετε το [Παράρτημα] και ως [Είδος Εντύπου] το «Δήλωση Λήψης Ειδικής Αποζημίωσης Αποδοχών Άδειας» κάντε κλικ στο κουμπί [Εισαγωγή].

Στοιχεία των Ενοτήτων:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΜΑΣ

Είναι Συμπληρωμένα μέσω της διαλειτουργικότητας με το ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ ή συμπληρώνονται από το σύστημα μετά την οριστικοποίηση του εντύπου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Είναι Συμπληρωμένα μέσω της διαλειτουργικότητας με το ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ ή αφορούν στοιχεία υποβολών, τα οποία συμπληρώνονται μια φορά για κάθε παράρτημα της επιχείρησης και σε κάθε επόμενη υποβολή είναι προ-συμπληρωμένα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

Αφορούν στοιχεία υποβολών που συμπληρώνονται με επιλογή από λίστα τιμών (Ναι/Όχι).

Ερώτημα Α. «Έχει ανασταλεί με εντολή από Δημόσια Αρχή εντός του μηνός Μαρτίου 2020»

Όταν η απάντηση στο ερώτημα Α. είναι «Όχι», τότε δεν επιτρέπεται η υποβολή.

Ερώτημα Β. «Επαναλειτούργησε εντός του μηνός Ιουνίου 2020»

Ερώτημα Γ. «Συνέχισε τη λειτουργία της καθώς αυτή κρίθηκε αναγκαία για ειδικούς επιτακτικούς λόγους και κατ’ εξαίρεση επετράπη.»

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ (ΙΒΑΝ)

Μορφή GR################: Καταχωρείστε τα στοιχεία της Τράπεζας και του ΙΒΑΝ (GR################) της Επιχείρησης/Εργοδότη.
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Εισάγετε τον Α.Φ.Μ. του νομίμου εκπροσώπου στο αντίστοιχο πεδίο και κάντε κλικ στο κουμπί [Έλεγχος].
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

α. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Προσθήκη», ανοίγει κάθε φορά η καρτέλα συμπλήρωσης στοιχείων των απασχολούμενων, των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή.

β. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Προσθήκη από Τρέχουσα Κατάσταση» και εφόσον το πεδίο [Εισαγωγή Απασχολούμενων από τρέχουσα κατάσταση, για συγκεκριμένο ΑΑ Παραρτήματος] είναι κενό, προ-συμπληρώνεται το σύνολο των εργαζόμενων της επιχείρησης/εργοδότη, των οποίων οι συμβάσεις είχαν τεθεί σε αναστολή.

γ. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Προσθήκη από Τρέχουσα Κατάσταση» και εφόσον στο πεδίο [Εισαγωγή Απασχολούμενων από τρέχουσα κατάσταση, για συγκεκριμένο ΑΑ Παραρτήματος] είναι συμπληρωμένος αριθμός παραρτήματος, τότε προ-συμπληρώνεται το σύνολο των εργαζόμενων του συγκεκριμένου παραρτήματος της επιχείρησης/εργοδότη, των οποίων οι συμβάσεις είχαν τεθεί σε αναστολή.

Στα στοιχεία των εργαζομένων που προ-συμπληρώνονται σύμφωνα με το β. και γ., οι τιμές των πεδίων «ΕΚΑΝΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 69 ΤΟΥ Ν.4756/2020» και «ΑΠΕΔΩΣΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ» είναι «Όχι» και «Ναι» αντίστοιχα.

Όταν το πεδίο «ΕΚΑΝΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 69 ΤΟΥ Ν.4756/2020 (Α΄ 235) ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Η ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)» συμπληρώνεται με την τιμή «Ναι», τότε το πεδίο «ΑΠΕΔΩΣΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ, ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» είναι απενεργοποιημένο.

Όταν το πεδίο «ΑΠΕΔΩΣΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ, ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» συμπληρώνεται με την τιμή «Όχι», τότε εξαιρείται από τις πληρωμές ο εργοδότης για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο.

Το Έντυπο «Δήλωση Λήψης Ειδικής Αποζημίωσης Αποδοχών Άδειας» αφού υποβληθεί, λαμβάνει Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία και μπορεί να εκτυπωθεί ή να αποθηκευτεί ως αρχείο pdf.

2. Αναζήτηση ήδη υποβληθέντων Εντύπων

Επιλέξτε το μενού [Ειδικού Σκοπού] > [Δήλωση Λήψης Ειδικής Αποζημίωσης Αποδοχών Άδειας] > [Αναζήτηση].

Στη φόρμα που εμφανίζεται συμπληρώστε τα πεδία (φίλτρα) αναζήτησης και κάντε κλικ στο κουμπί [Αναζήτηση]. Με κλικ στο [Επιλογή] εμφανίζεται η Δήλωση, την οποία στη συνέχεια μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε σε μορφή αρχείου pdf.

3. Επισημάνσεις

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή («Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Υ.Α. 40331/Δ1.13521/13.09.2019 – ΦΕΚ 3520Β’) προβλέπεται:

Ως ημερομηνία υποβολής του εντύπου θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου.

Η ορθότητα, η πληρότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα πεδία των εντύπων και στα συνημμένα αρχεία καθώς και η τήρηση των διατάξεων σχετικά με την υπογραφή από εργοδότη, λοιπούς κατά περίπτωση υπόχρεους και εργαζόμενο, αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του κατά περίπτωση υπόχρεου προς υποβολή στοιχείων ή των εξουσιοδοτημένων από αυτούς προσώπων.

Οι κατά περίπτωση υπόχρεοι φέρουν την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση έγκυρου και ενεργού αριθμού λογαριασμού ΙΒΑΝ καθώς και των λοιπών στοιχείων που αναφέρονται στο ειδικό Έντυπο, στην δικτυακή πύλη « https://eservices.yeka.gr».

Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

4. Σχετικές διατάξεις

Υ.Α. 53345/Δ1.15956/2021 ΦΕΚ 139/Β/20.1.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»