Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΡΓΑΝΗ – Υποβολή δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων από επιχειρήσεις του πολιτισμού : Θέατρα – Μουσικές σκηνές κ.λπ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
20/03/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΘΕΑΤΡΑ – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ – ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΑ – ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Από Σάββατο 20/3/2021 έως και την Παρασκευή 26/3/2021, οι επιχειρήσεις του Πολιτισμού με ΚΑΔ: 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 93.29.2 σύμφωνα με αριθμ. οικ. 5774/203/5-2-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’457), μπορούν να υποβάλουν στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ:
α) νέες (αρχικές) αιτήσεις /υπεύθυνες δηλώσεις ένταξης στην οικονομική ενίσχυση.
β) ορθή επανάληψη σε υποβληθείσες αιτήσεις /υπεύθυνες δηλώσεις, οι οποίες δεν έχουν απορριφθεί από την ΑΑΔΕ μετά τον έλεγχο των προϋποθέσεων του άρθρου 1 της ως άνω αναφερόμενης ΚΥΑ.

Σημείωση: Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν για τυχόν απόρριψή τους από την ΑΑΔΕ μετά τον έλεγχο των προϋποθέσεων του άρθρου 1 της ως άνω αναφερόμενης ΚΥΑ από την επιλογή «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ» στο πεδίο «ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΑΔΕ» στην υποβληθείσα δήλωσή τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.