Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΕΣΠΑ λογιστών-φοροτεχνικών: Μέχρι αύριο Παρασκευή η υποβολή αιτήσεων

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι αύριο, Παρασκευή, 13 Μαΐου, είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών», μετά και την παράταση που είχε δοθεί.

Ωφελούμενοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί (φυσικά πρόσωπα) και νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα, έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας έως και τις 28/02/2022 και πληρούν τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.
Επιλέξιμος είναι ο ΚΑΔ: 69.20 – Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου-παροχή φορολογικών συμβουλών, καθώς και το σύνολο των υποκείμενων ΚΑΔ αυτού.

Μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες για τη Δράση από τη σχετική ανάρτηση του κόμβου «Επιχορήγηση λογιστών-φοροτεχνικών: Οι βασικές πληροφορίες του προγράμματος – Συνεχής ενημέρωση»

Source