Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Εταιρική φορολογική διαφάνεια – Πολυεθνικές: «Πράσινο φως» από την ευρωβουλή στους νέους κανόνες υποβολής εκθέσεων ανά χώρα

Οι ευρωβουλευτές δίνουν την τελευταία τους έγκριση σε νέους κανόνες που υποχρεώνουν τις μεγάλες πολυεθνικές να δηλώνουν δημόσια τους φόρους που πληρώνουν σε κάθε χώρα της ΕΕ, προκειμένου να υπονομεύσουν τη φοροαποφυγή.

Με την υιοθέτηση αυτής της νομοθεσίας την Πέμπτη, η Ολομέλεια έκλεισε μια νομοθετική διαδικασία που παρατάθηκε κατά πέντε χρόνια από ορισμένες κυβερνήσεις της ΕΕ.

Οι πολυεθνικές και οι θυγατρικές τους με ετήσια έσοδα άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ -και που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ- θα πρέπει πλέον να δημοσιεύουν το ποσό του φόρου που πληρώνουν σε κάθε κράτος μέλος. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει επίσης να δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας ένα κοινό πρότυπο και σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή.

Λεπτομερής αναφορά για μεγαλύτερη διαφάνεια

Σύμφωνα με τη συμφωνία που εγκρίθηκε από τους ευρωβουλευτές, για να διευκολυνθεί η χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και για να αυξηθεί η διαφάνεια, τα δεδομένα που παρέχουν οι εταιρείες θα πρέπει να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτά περιλαμβάνουν τη φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, το ποσό των κερδών ή ζημιών προ φόρου εισοδήματος, το ποσό του συσσωρευμένου και καταβληθέντος φόρου εισοδήματος και τα συσσωρευμένα κέρδη.

Πρόσθετες διασφαλίσεις για την αποτροπή καταχρήσεων από εταιρείες

Οι θυγατρικές ή τα υποκαταστήματα κάτω από το όριο εσόδων θα πρέπει επίσης να δημοσιεύουν τα φορολογικά τους στοιχεία, εάν κριθεί ότι υπάρχουν μόνο για να βοηθήσουν την εταιρεία να αποφύγει τις νέες απαιτήσεις αναφοράς.

Ορισμένες διατάξεις επιτρέπουν στις πολυεθνικές να εξαιρούνται προσωρινά από ορισμένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, ωστόσο αυτές είναι αυστηρά περιορισμένες.

Εξωχώρια εμβέλεια

Οι εκθέσεις φορολογικής διαφάνειας επεκτείνονται επίσης στον κατάλογο της ΕΕ με μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες για φορολογικούς σκοπούς εκτός ΕΕ (χώρες στις λεγόμενες «μαύρες» και «γκρίζες» λίστες της ΕΕ), σύμφωνα με το νομοθετικό κείμενο. Αν και οι ευρωβουλευτές ήθελαν ισχυρότερες διατάξεις για την αντιμετώπιση της μετατόπισης των κερδών σε φορολογικούς παραδείσους εκτός ΕΕ, οι νέοι κανόνες θα εξακολουθήσουν να εκθέτουν τα φορολογικά έσοδα που χάνονται σε φορολογικούς παραδείσους. Τον Ιανουάριο του 2021, το Κοινοβούλιο αναγνώρισε εκθέσεις που δείχνουν ότι 6 από τους 20 μεγαλύτερους φορολογικούς παραδείσους είναι χώρες της ΕΕ, με τα κράτη μέλη της ΕΕ να είναι δύο από τις πρώτες έξι. Μια μελέτη του Διευθυντή του Φορολογικού Παρατηρητηρίου της ΕΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι περίπου το 80% των κερδών που μεταφέρονται στην ΕΕ διοχετεύονται σε φορολογικούς παραδείσους της ΕΕ.

Δηλώσεις

Η συνεισηγήτρια Evelyn Regner (S&D, AT) είπε: «Η επιμονή αποδίδει καρπούς. Παρά τις αντιξοότητες και το πενταετές μπλοκάρισμα στο Συμβούλιο, μπορούμε με περηφάνια να πούμε ότι η έκκληση για μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια των επιχειρήσεων ανταποκρίθηκε. Για πάρα πολύ καιρό, οι εταιρείες έπαιζαν με τους δικούς τους κανόνες. Χάρη στη διαφάνεια που παρέχεται από τις δημόσιες αναφορές ανά χώρα, θα είμαστε πλέον σε θέση να ρίξουμε φως σε αυτήν την αδιαφανή εταιρική ζούγκλα».

Ο συνεισηγητής Ibán García del Blanco (S&D, ES) δήλωσε: “Η σημερινή υιοθέτηση είναι ένα πολυαναμενόμενο βήμα για την αύξηση της εταιρικής διαφάνειας, θέτοντας ένα προηγούμενο για τον κόσμο. Η ΕΕ πρέπει να βάλει τέλος στον μανδύα της μυστικότητας σχετικά με το που και το μέγεθος πολυεθνικές δραστηριοποιούνται και πόσους φόρους πληρώνουν σε κάθε χώρα. Οι πολίτες, οι επενδυτές, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι ερευνητές και οι δημοσιογράφοι έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες και οι εταιρείες πρέπει να αποδείξουν ότι συμπεριφέρονται με υπευθυνότητα.

Επόμενα βήματα

Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη συνέχεια 18 μήνες για να μεταφέρουν τη νομοθεσία στην εθνική τους νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις πρώτες διατάξεις της οδηγίας έως τα μέσα του 2024.

Η νομοθεσία περιλαμβάνει ρήτρα αναθεώρησης. Οι κανόνες θα επανεξεταστούν σε τέσσερα χρόνια και θα παραταθούν μετά από αξιολόγηση.